maandag, 24. september 2012 - 21:36

Gezin Haren: ''Woorden schieten tekort''

Haren

Job Cohen zal de commissie gaan leiden die onderzoek doet naar de rellen van vrijdag op zaterdag in Haren.

Op 21 september 2012 vond in het centrum van de gemeente Haren een grootschalige verstoring van de openbare orde plaats. Na deze gebeurtenissen is er vanuit verschillende zijden behoefte aan een grondige, deskundige en onafhankelijke evaluatie. Niet alleen bij de direct betrokken verantwoordelijken en uitvoerders, maar ook bij de lokale gemeenschap in Haren en anderen die met vergelijkbare situaties te maken krijgen.

In opdracht van de gezagsdriehoek van de gemeente Haren, de burgemeester, hoofdofficier en korpschef, start een evaluatieonderzoek onder leiding van oud PvdA-leider en oud burgemeester van Amsterdam Job Cohen. Hij wordt aangesteld als voorzitter van een onafhankelijke, breed samengestelde commissie, met een mix van wetenschappelijke kennis en actuele praktijkervaring.

In de commissie die onderzoek doet zitten naast Cohen: prof. dr. G.J.M. (Gabriël) van den Brink, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg, dr. O.M.J. (Otto) Adang, lector Openbare orde en Gevaarbeheersing aan de Politieacademie en prof. dr. J.A.G.M. (Jan) van Dijk, hoogleraar Communicatiewetenschappen en Nieuwe media aan de Universiteit Twente

De evaluatie dient meerdere doelen: het afleggen van verantwoording als overheid, het krijgen van meer inzicht in dit nieuwe fenomeen en het leren van lessen voor de toekomst.Hoewel de opdrachtgever voor dit evaluatieonderzoek de gezagsdriehoek is van de gemeente Haren, zijn de uitkomsten uiteraard relevant voor een ieder die op nationaal of op lokaal niveau met dergelijke vraagstukken te maken krijgt.

Brief Merthe en haar familie
De burgemeester van Haren heeft vanavond een brief van Merthe en haar familie voorgelezen tijdens een informele bijeenkomst met raadsleden.

"Het spijt ons dat een onschuldige uitnodiging is uitgegroeid tot grote rellen. Ons medeleven gaat uit naar de inwoners die grote angsten hebben doorstaan en schade hebben geleden. Emotioneel zowel als materieel",

''Vreselijk, verbijsterend. Woorden schieten tekort'', zo liet de familie het dorp weten na de rellen als gevolg van Merthes 16e verjaardag. Verder maakt de familie duidelijk dat ze rust willen. "Daar hebben we nu als gezin grote behoefte aan."
Provincie:
Tag(s):