donderdag, 6. december 2012 - 15:52

Opstart Foodport Academy

Het samenwerkingsverband Foodport Zeeland geeft aan dat er sprake is van een mismatch tussen het aantal studenten en het aantal vacatures en de competenties die de studenten meenemen versus die het bedrijfsleven wenst.

Om dit tegen te gaan richt Stichting Foodport Zeeland een regionaal talentencentrum of Foodport Academy op.

In de nieuw op te richten Foodport Academy gaan bedrijven samenwerken met opleidingsinstituten om studenten en medewerkers te laten doorgroeien tot vernieuwende vakmensen en managers die passen in de praktijk van het bedrijf.
Deze academy zoekt onder andere aansluiting bij het Centrum voor Innovatief Vakmanschap.

Gedeputeerde Staten van Zeeland stellen 37.500 euro subsidie beschikbaar aan Stichting Foodport Zeeland.
Provincie:
Tag(s):