woensdag, 1. augustus 2012 - 13:59 Update: 08-07-2014 0:29

Relatief vervuilende oldtimer maakt steeds meer kilometers

Den Haag

Het aantal personenauto’s van 25 jaar en ouder en het gebruik van deze relatief vervuilende auto’s nemen toe. Vooral de recent geïmporteerde ‘oldtimers’ rijden relatief veel kilometers.

Dat duidt er op dat ze steeds vaker niet alleen voor recreatief, maar ook voor dagelijks vervoer worden gebruikt. Dit blijkt woensdag uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), dat is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

Oldtimers weren uit milieuzone
Uit deze studie blijkt dat een milieuzone voor oldtimers, waarbij deze auto's uit de Nederlandse steden worden geweerd, de uitstoot van schadelijke stoffen kan verminderen en zo stikstofdioxideknelpunten kan wegnemen.

Uitstoot
In 2011 bedroeg de uitstoot van oldtimers bijna 3 kiloton stikstofoxiden (NOx) en 0,2 kiloton fijn stof (PM10). Dat is respectievelijk 10 en 5 procent van de totale emissies van personenauto’s in datzelfde jaar, terwijl het aantal kilometers dat oldtimers aflegden slechts ongeveer 1,5 procent uitmaakte van het totale aantal kilometers gereden door personenauto’s. Van de totale uitstoot van stikstofoxiden en fijn stof van de sector verkeer en vervoer zijn oldtimers verantwoordelijk voor respectievelijk circa 2 en 6 procent.

In 2015 is de uitstoot van oldtimers weliswaar nog steeds 3 kiloton stikstofoxiden en 0,2 kiloton fijn stof, maar is het aandeel van de oldtimers groter: op het totaal van de uitstoot door personenauto’s zijn de oldtimeremissies dan 15 procent stikstofoxiden en 5 procent fijn stof. Het aandeel in de emissie van stikstofoxiden stijgt, omdat de rest van het personenautopark schoner wordt als gevolg van de Europese emissienormering.

Milieuzone
De uitstoot kan in 2015 lager uitvallen als er landelijk een milieuzone wordt ingesteld waarmee alle oldtimers uit de bebouwde kom worden geweerd. De stikstofoxidenuitstoot kan dan met maximaal 2 tot 2,5 kiloton worden teruggedrongen, en de fijnstofuitstoot met maximaal 0,1 kiloton.

Het zou dan moeten gaan om milieuzones die substantieel groter zijn dan de huidige milieuzones voor vrachtauto’s. Landelijk zou het aantal binnenstedelijke luchtknelpunten voor de fractie stikstofdioxide (NO2) hierdoor met circa 5 procent kunnen afnemen. Door de afname van de fijnstofuitstoot heeft een milieuzone ook positieve effecten op de gezondheid, omdat fijn stof veel schadelijker is voor de gezondheid dan stikstofdioxide.

Lokale effecten
Bovengenoemde landelijke getallen en percentages kunnen in de praktijk echter niet worden bereikt, omdat een milieuzone niet overal kan worden ingevoerd. Een milieuzone kan lokaal echter wel degelijk effectief zijn om stikstofdioxideknelpunten weg te nemen en de blootstelling aan schadelijke stoffen te verminderen.

Om deze lokale effecten van een milieuzone op de knelpunten en gezondheid op een verantwoorde manier te kunnen bepalen, is aanvullend onderzoek nodig. Daarbij moeten de omvang en handhaving van de milieuzone gedetailleerd worden uitgewerkt en moeten op lokaal niveau, bij voorkeur in samenwerking met gemeenten, de gevolgen voor de parksamenstelling en verkeersstromen worden ingeschat.

Einde tijdperk van de Oldtimer nabij?
Het lijkt erop dat de overheid met haar beleid de oldtimer liever helemaal ziet verdwijnen uit het Nederlandse straatbeeld. Zo schreven wij op 28 juni ook al over de plannen om in Utrecht vervuilende auto's niet meer tot het centrum toe laten. Het gaat daarbij om dieselauto's ouder dan 8 jaar en benzineauto's ouder dan 10 jaar.

De Heer Oudennaar schrijft de redactie van Blik Op Nieuws: 'Ik heb een minimum inkomen en kan daar net een 11 jaar oude kleine auto van rijden. Aangezien mijn banksaldo net genoeg is voor ook nog andere overziende zaken, kan ik geen andere auto kopen en ben dat dan ook zeker niet van plan.'

Een andere reactie is van de familie van den Berg: 'Wij zijn in het gelukkige bezit van twee auto's. De ene is een oldtimer en de ander een Mercedes A-klasse. De Mercedes hebben we pas twee weken. Daarvoor hadden we een benzineverslindende Renault Espace. De kleine A-klasse (zuinige auto) is een fijn autootje, maar wel 12 jaar oud. Dat betekend dat als de luchtkwaliteitplannen van Utrecht door gaan, ons gezin beide auto's verplicht moet ruimen. Daarbij gaat dus ook nog eens de hobby van mijn man in rook op.’

Een andere jonge lezer uit de stad Utrecht schrijft ons dat hij pas zijn rijbewijs heeft gehaald en op zoek is naar een leuk tweedehands karretje. Nu de maatregel dreigt, ziet hij voorlopig nog even af van een aankoop. 'Nu hebben starters het al moeilijk op de huizenmarkt, en nu moet je ook nog wachten om überhaupt te kunnen autorijden. Volgens mij is de wethouder zijn eerste auto vergeten toen hij zijn rijbewijs had gehaald.’

'Dus iemand met zijn goed onderhouden oldtimer met LPG mag de stad niet in, terwijl een dikke benzineslurpende Hummer van harte welkom is... Ze zijn totaal de weg kwijt in dit land,' aldus de heer Straathof.

Hoewel veel mensen het een hele rare regeling vinden hebben andere gemeenten positief gereageerd op de plannen van Utrecht.

Milieudefensie vindt het goed dat Utrecht zich wil inzetten voor de schone lucht van haar inwoners door milieuzones ook te laten gelden voor oude vervuilende auto's.
Categorie:
Tag(s):