vrijdag, 24. augustus 2012 - 9:48

Revalidatie-arts & onderzoeker Sint Maartenskliniek Fakkeldrager Paralympics

Ubbergen

Gehandicapte sporters uit de hele wereld gaan in augustus en september de strijd met elkaar aan om medailles voor hun land in de wacht te slepen. Ook voor de Paralympics wordt een fakkel gebruikt om tijdens de openingsceremonie (op 29 augustus) het vuur te ontsteken.

Viola Altmann, revalidatiearts en onderzoeker binnen het revalidatiecentrum van de Sint Maartenskliniek is één van de fakkeldragers.

Viola, wat ga je precies doen?
“Ik mag de fakkel dragen ergens tussen Stoke Mandeville en het Olympisch stadion. Dat gebeurt in de 24 uur voor de openingsceremonie van de Paralympics. Ik loop dan in een estafetteploeg met mensen die ik nu nog niet ken.”

Waarom ben je hiervoor benaderd?
“Ik lever al dertien jaar een bijdrage aan rolstoel rugby als classifier. Het doel van classificatie in Paralympische sport is om de invloed van de beperking door een ziekte of aandoening op de sportprestatie te minimaliseren. Op die manier kun je presteren en winnaar zijn in je sport door talent, training, inzicht, motivatie et cetera. Net als in gewone sporten. En de winnaar wordt hierdoor dus niet degene die toevallig ‘het minst gehandicapt’ is. Elke sport heeft een eigen classificatiesysteem. Al deze systemen zijn gebaseerd op ‘expert opinion’ van ervaren classifiers. Paralympische sport is de laatste jaren enorm geprofessionaliseerd. Ik vind dat classificatie op een net zo hoog niveau moet zijn als de sport en de sporters zelf. Er is meer nodig dan ‘expert opinion’ om classificatie op dat niveau te krijgen. Daarom voer ik sinds 2009, samen met de afdeling research van de Sint Maartenskliniek, onderzoek uit naar verbetering van het classificatiesysteem voor rolstoel rugby. Dit onderzoek richt zich op de invloed van rompfunctie op rolstoelvaardigheden.”

Ben je al in Londen geweest?
“Ja, in april. Alle Paralympische sporten die qua regels en randvoorwaarden niet lijken op een Olympische tak van sport moesten een testevent doorlopen. Zo ook rolstoel rugby, dat niet lijkt op valide rugby. Vier van de acht teams die ook aan de Paralympics meedoen, speelden een toernooi. Alle rolstoel rugby classifiers die tijdens de Paralympics zullen classificeren, waren ook daarbij aanwezig. Waaronder ik dus.”

Wat betekent het dragen van de fakkel voor je?
“Een bijzonder avontuur, een grote eer en erkenning van het werk dat ik doe voor Paralympische sport en rolstoel rugby in het bijzonder. Ik hoop het vuurtje dat ik zelf voel voor Paralympische sport bij anderen te kunnen aanwakkeren.”

Wat heb jij met de Paralympics en gehandicaptensport?
“Datgene waar ik nog altijd enthousiast van word, is dat je in sport ziet dat je lijf niet perfect hoeft te zijn om ervan te genieten en er trots op te zijn. De Paralympics zijn net zo spannend en mooi als de Olympische spelen. Als mensen enthousiast worden om ook iets te betekenen in Paralympische sporten, dan wijs ik ze graag de weg!”
Provincie:
Tag(s):