zaterdag, 23. juni 2012 - 22:01

SP: ‘Stop versnelde afbouw gesubsidieerde banen’

Amsterdam

De SP wil dat een deel van de 16 miljoen euro die de Dienst Werk en Inkomen (DWI) dit jaar over heeft gehouden, wordt ingezet voor het behoud van gesubsidieerde banen.

SP-gemeenteraadslid Maureen van der Pligt: "Vanwege bezuinigingen moeten de gesubsidieerde medewerkers in de stad versneld het veld ruimen. Het is niet uit te leggen dat deze mensen, die nuttig werk doen, hun baan verliezen terwijl er miljoenen over zijn. Laat de sportverenigingen, scholen en andere instellingen profiteren van dit geld en hun medewerkers behouden."

Toen vorig jaar bekend werd dat het college de subsidie voor ID- en WIW-banen per 1 januari 2012 versneld wilde afbouwen, heeft de SP, samen met de vakbond en organisaties die deze mensen in dienst hebben, maandenlang actie gevoerd om de gemeente ertoe te brengen deze banen voor de stad te behouden. De versnelde afbouw van de subsidie zou immers in de meeste gevallen voor de betrokken werkgevers financieel onmogelijk zijn. Met als gevolg dat vele gesubsidieerde medewerkers op straat komen te staan en een deel van de organisaties zou zelfs de deuren moeten sluiten. Ondanks deze breed gedragen acties gaf eind 2011 de meerderheid van de gemeenteraad haar fiat aan het plan van het stadsbestuur om de gesubsidieerde banen versneld af te bouwen.

Een paar weken geleden bleek al dat het in stand houden van de ID-/WIW-banen vele miljoenen minder kostte dan de wethouder in 2011 had aangegeven. Van der Pligt: "Het ging om een vergissing van 10 miljoen waarmee ook meteen de noodzaak van het hele idee van de versnelde afbouw is verdwenen. Nu blijkt de DWI ook nog eens 16 miljoen over te houden. Niets let de gemeente om te redden wat er te redden valt van deze maatschappelijk nuttige banen en te voorkomen dat deze mensen werkloos worden en organisaties omvallen."

Bij de behandeling van de kadernota in de gemeenteraad van 20 juni 2012 heeft de SP een voorstel ingediend om dit te bewerkstelligen. Bij de stemming bleek de meerderheid van de raad vast te blijven houden aan het plan om het gesubsidieerd werk versneld stop te zetten.
Provincie:
Tag(s):