woensdag, 5. september 2012 - 18:20

Sporthal Bokkediek blijft tijdelijk nog gesloten

Grijpskerk

Uit de uitslag van de herbemonstering van de waterkwaliteit in de douche-installaties van de sporthal Bokkediek in Grijpskerk blijkt, dat er nog steeds een overschrijding is van de legionellanorm.

Donderdag 6 september worden aanvullende maatregelen genomen aan het leidingwerk en de leidingen nogmaals doorgespoeld. Daarna vindt opnieuw herbemonstering plaats. De uitslag van deze herbemonstering wordt volgende week (week 37) verwacht.

Tijdelijk nog gesloten
Dat betekent dat de sporthal in ieder geval tot de uitslag in week 37 gesloten blijft. De verenigingen/organisaties die gebruik maken van de sporthal, zijn hierover inmiddels geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):