woensdag, 25. juli 2012 - 10:20 Update: 08-07-2014 0:48

Stemming ondernemers industrie iets verslechterd

De stemming onder de ondernemers in de industrie is in juli iets verslechterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -5,2, tegen -4,8 in juni. Dit maakt het CBS woensdag bekend.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: het oordeel over de orderpositie, de verwachte productie in de komende drie maanden en het oordeel over de voorraden gereed product.

De ondernemers oordeelden in juli negatiever over hun voorraden gereed product dan in juni. Daartegenover stond dat hun verwachtingen over de productie in de komende drie maanden iets minder somber waren dan een maand eerder. Het oordeel van de ondernemers over de omvang van de orderportefeuille veranderde nauwelijks.

Het aantal ondernemers dat de waarde van hun orderontvangsten in de afgelopen drie maanden zag toenemen was, net als vorige maanden, kleiner dan het aantal dat de waarde zag afnemen. De index orderpositie (orders uitgedrukt in maanden werk) liep terug van 99,6 in juni naar 99,2 in juli.

De ondernemers waren ook pessimistischer over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun branche dan in juni. Met een saldo van -11,5 was het aantal ondernemers dat verwacht dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen beduidend groter dan het aantal dat een toename voorziet.

De industrie benutte in juli iets meer van de beschikbare productiecapaciteit dan in april. De bezettingsgraad steeg van 78 naar 79 procent. Net als in april dit jaar gaf een kwart van de ondernemers aan dat zij bij de productie gehinderd worden door onvoldoende vraag. De helft van de ondernemers ondervindt naar eigen zeggen geen productiebelemmeringen. Het aantal ondernemers dat de productiecapaciteit te groot vond was vrijwel even groot als het aantal dat de productiecapaciteit als te klein beoordeelde.
Categorie:
Tag(s):