maandag, 12. maart 2012 - 12:22 Update: 08-07-2014 0:54

Sterkere stijging schuldhulpvragen maatschappelijk werk

Sinds 2009 stijgt het aantal hulpvragen bij maatschappelijk werkers. Het betreft met name het aantal verzoeken om hulp bij financiële problematiek. Dit meldt de MOgroep (maatschappelijk werk voor iedereen) op haar site.

De MOgroep verwacht dat die groei in 2012 verder zal toenemen. De problemen worden bovendien ingewikkelder. Bestuursvoorzitter Marijke Vos roept gemeenten op om niet te bezuinigen op maatschappelijk werk. Dit zou de wachtlijst alleen maar langer maken.

De MOgroep houdt met de lidorganisaties die maatschappelijke dienstverlening bieden, landelijke gegevens bij in de zogenaamde Madimonitor. De Madimonitor laat een stijging zien van ruim 7 % tussen 2002 en 2010, voor wat betreft vragen om hulp bij schulden. De MOgroep heeft op verzoek van EenVandaag een quickscan onder leden uitgezet. De recente gegevens daaruit laten zien dat deze trend over 2011 versterkt doorzet.

Bijna alle respondenten gaven over 2011 een toename aan van hulpvragen van financiële aard: schulden. De aangegeven stijging varieert van 2 tot meer dan 10 procent. 40% van de respondenten gaf aan dat er nu weer wachtlijsten ontstaan; gemiddeld lopen de wachttijden op tot een maand of meer.

Ruim vier vijfde van de organisaties krijgt cliënten met problemen met betrekking tot inkomensderving als gevolg van werkloosheid; bijna twee derde van de organisatie meldt vragen over te hoge levensuitgaven en onbekendheid met financiële regelingen (zoals toeslagen). Maatschappelijk werk begeleidt de cliënten ook met psychosociale problemen die ontstaan door de grote impact die schulden hebben op het hele functioneren, relaties en werk.

De MOgroep maakt zich zorgen over deze duidelijk stijging van schuldgerelateerde problemen. Helemaal nu de bezuinigingen in 2012 breder voelbaar worden. De vanzelfsprekende aanwezigheid van hulp staat bovendien op losse schroeven nu gemeenten soms tot 20% bezuinigingen op Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening.

Maatschappelijk werk is de eerste instantie waar mensen met problemen aankloppen. Een wachtlijst is funest: 1 maand extra huurschuld is voor veel huishoudens al nauwelijks in te lopen. Mensen die zich bij maatschappelijke dienstverlening in hun buurt melden met een hulpvraag, doen dat niet zomaar: ze moeten daarvoor een drempel over. Meestal zijn problemen dan al fors. De schuldhulpverlening meldde een toename van het aantal schuldsaneringen van 40.000 in 2008 naar 80.000 in 2011 (NVVK).
Categorie:
Tag(s):