vrijdag, 16. november 2012 - 18:35

Verslavingskliniek Intro in Nijkerk dicht

Nijkerk

Verslavingskliniek Intro in Nijkerk moet onmiddellijk stoppen met het behandelen van cliënten en mag dan ook geen nieuwe aannemen.

De IGZ constateerde tijdens verschillende bezoeken dat de Stichting Intro onvoldoende in staat is om voorwaarden te realiseren voor het leveren van verantwoorde zorg. Zo vond er geen intake plaats volgens de professionele standaard. Er was geen beleid ten aanzien van detoxificatie (ontgifting) en was geen sprake van samenwerking met een verslavingsarts, verpleegkundige of verslavingszorginstelling. Daarnaast was er geen aantoonbaar beleid voor urinecontrole en constateerde de inspectie dat de deskundigheid van het zorgteam op het gebied van begeleiding en medicatie onvoldoende was.

Stichting Intro is afgelopen periode in de gelegenheid gesteld om de door de IGZ gestelde tekortkomingen te verbeteren. Stichting Intro is niet in staat geweest de noodzakelijke verbetermaatregelen te realiseren. Naar het oordeel van de inspectie is er bij de Stichting Intro sprake van onvoldoende bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Voor de cliënten van de stichting is voldoende aanbod van zorg– en dienstverlening beschikbaar, zodat de continuïteit van de zorg niet in gevaar is.

Stichting Intro moet per direct aan de hierboven beschreven aanwijzing voldoen. Wanneer zij dit nalaat, zal worden overgegaan tot een last onder bestuurdwang.
Provincie:
Tag(s):