woensdag, 25. juli 2012 - 12:41

Zwemmen in natuurwater

Gelderland

's Zomers wordt de kwaliteit van Gelders zwemwater nauwlettend in de gaten gehouden. Waterschappen en Rijkswaterstaat controleren regelmatig de waterkwaliteit. De provincie toetst of de waterkwaliteit voldoende is.

Verder houdt de provincie bij of er gezondheidsklachten worden gemeld, of dat er andere aanwijzingen zijn dat de waterkwaliteit achteruit gaat.

Problemen
Wanneer er iets met een zwemplaats aan de hand is, maakt de provincie dit ter plaatse bekend door middel van borden. Ook komt er een bericht in regionale dagbladen. Informatie over problemen bij zwemplaatsen staan bij Actuele informatie, daarnaast op NOS teletekst (pagina725) en TV Gelderland (pagina 390). Heeft u vragen of klachten over zwemwater? Dan kunt u terecht bij het Provincieloket van de provincie Gelderland.

Klachten over zwemwater
Klachten over de veiligheid, hygiëne of waterkwaliteit van een zwemplas, kunt u doorgeven aan het Provincieloket. Dit kan met behulp van het digitale klachtenformulier (zie Producten: Zwemmen in natuurwater, publieksvoorlichting).

Aangewezen zwemlocaties
In de folder 'Zwemplaatsen in Gelderland' (zie Documenten) staat informatie over de zwemplaatsen en in een overzicht staan alle aangewezen zwemlocaties in Gelderland. De folder kunt u ook aanvragen bij het Provincieloket.
Provincie:
Tag(s):