zondag, 27. oktober 2013 - 19:06 Update: 03-07-2014 0:50

Consumenten gaan twee keer zoveel betalen voor water

Foto van kat die water drinkt uit kraan | MV
Foto: MV
Consumenten gaan twee keer zoveel betalen voor water
Foto: MV
Den Haag

Voor grote afnemers van water, zoals de foodsector en de industrie, stijgt de waternota in 2014 sterk, soms tot Euro 10 miljoen per jaar. Dit is een gevolg van de verhoging van de Belasting op Leidingwater (BoL)

Hierdoor zullen grootverbruikers van water overwegen om af te haken van het waterleidingnet. De extra investeringen die drinkwaterbedrijven voor deze afnemers hebben gemaakt, kunnen dan niet meer worden verrekend met de grootverbruikers, maar komen voor rekening van de consument. Die krijgt naast verdubbeling van het belastingtarief dan ook te maken met een extra verhoging van het drinkwatertarief. Wanneer bedrijven zelf in hun watervraag gaan voorzien kan dit leiden tot kwaliteitsissues voor de drinkwatervoorziening en milieurisico's. De drinkwatersector vindt dit onacceptabel en heeft een kostenneutraal alternatief.

Om het afhaken van bedrijven te voorkomen wil Vewin (Vereniging van waterbedrijven in Nederland) de huidige belastingvrije drempel verhogen in plaats van afschaffen zoals het kabinet voorstelt. De huidige drempel ligt op 300 m3, grootverbruikers zijn nu dus bijna geheel vrijgesteld van belasting. Door de drempel te verhogen naar bijvoorbeeld 100.000 m3 worden de problemen voorkomen. Dit hoeft de schatkist niets te kosten omdat bij de berekeningen voor het Herfstakkoord geen rekening is gehouden met de levering van industriewater.