drinkwater

maandag, 19. juni 2023 - 9:40

Drinkwater wordt schaars: 25 liter minder per persoon per dag

Nederland staat aan de vooravond van een watertransitie. Door de toenemende droogte komt de drinkwatervoorziening in ons land in gevaar. Vooral consumenten Lees verder...

Foto van poes die kraanwater drinkt | MV
maandag, 3. april 2023 - 9:59

Actieplan Leveringszekerheid drinkwater nodig

Het vandaag verschenen RIVM-onderzoek naar de waterbeschikbaarheid voor de drinkwatervoorziening tot 2030 geeft inzicht in de vraag naar drinkwater nu en in Lees verder...

kraan-water-drinken
maandag, 28. november 2022 - 17:16

Drinkwater wordt in 2023 fors duurder

Vitens en haar aandeelhouders zetten belangrijke stappen om de levering van drinkwater zeker te stellen. 'Grenzen van wat mogelijk is, om de Lees verder...

Foto van poes die kraanwater drinkt | MV
woensdag, 19. oktober 2022 - 19:28

PFAS in drinkwater uit rivierwater moet omlaag

Het RIVM adviseert om de concentraties PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen ) in drinkwater in delen van Nederland de komende jaren te verlagen. Het gaat om Lees verder...

Foto van waterkraan | Archief FBF.nl
woensdag, 6. april 2022 - 17:28

Huishoudens met kinderen kunnen worden afgesloten van drinkwater bij wanbetaling

De rechtbank in Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in een zaak van Defence for Children en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) Lees verder...

Foto van poes die kraanwater drinkt | MV
dinsdag, 22. maart 2022 - 9:24

Huishoudens gebruikten in 2020 meer water

In 2020 is ruim 2,5 procent meer leidingwater gebruikt dan in 2019. Huishoudens gebruikten meer water, bedrijven minder. Voor het derde jaar op rij Lees verder...

water-kraan-kind-drinken
donderdag, 1. juli 2021 - 14:52

Drinkwatergebruik 130 liter per persoon per dag in 2019

Het drinkwatergebruik door huishoudens is in 2019 afgenomen met 3 procent ten opzichte van 2018. Het leidingwatergebruik door bedrijven daarentegen nam toe Lees verder...

Foto van poes die kraanwater drinkt | MV
donderdag, 17. juni 2021 - 14:02

Drinkwaterbronnen onvoldoende beschermd bij boren naar aardwarmte

De rijksoverheid beschermt de drinkwatervoorraden niet afdoende tegen de risico’s van het boren naar aardwarmte. Dat is zorgwekkend, oordeelt de Algemene Lees verder...

water-kraan-kind-drinken
woensdag, 27. januari 2021 - 11:03

Regenwater nog geen duurzame bron voor drinkwater

Het regenwater in Nederland is niet schoon genoeg om ongezuiverd als drinkwater te gebruiken. Door klimaatverandering (droogte) zoeken waterbedrijven naar Lees verder...

Foto van poes die kraanwater drinkt | MV
dinsdag, 26. januari 2021 - 10:15

Flinke opgave voor de bescherming van drinkwaterbronnen

In meer dan de helft van de 216 drinkwaterwinningen in Nederland zijn nu, of in de nabije toekomst, problemen met de waterkwaliteit of de beschikbare Lees verder...

water-kraan-kind-drinken
maandag, 14. september 2020 - 10:16

Totale blootstelling aan aluminium niet schadelijk voor gezondheid

De totale blootstelling aan aluminium uit voedsel, consumentenproducten en bodem ligt ruim beneden de gezondheidskundige grenswaarde. Dat is de hoeveelheid Lees verder...

water-kraan-drinken
donderdag, 12. september 2019 - 10:48

Kwaliteit drinkwaterbronnen onder druk: 'Het is twee voor twaalf!'

Het is twee voor twaalf voor de Nederlandse drinkwaterbronnen. 'Onderzoekers van KWR, het kenniscentrum voor de drinkwatersector, hebben een Lees verder...

Foto van waterkraan | Archief FBF.nl
woensdag, 11. september 2019 - 9:36

Dreigend tekort aan drinkwater uit de Maas

Het water in de Maas wordt langzaam te onzeker als bron voor drinkwater. Lees verder...

kraan-zeefje
donderdag, 22. augustus 2019 - 9:13

WHO: microplastics in drinkwater lijken nu nog geen risico voor gezondheid

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft donderdag een oproep gedaan om microplastics in het milieu en hun potentiële effecten op de menselijke Lees verder...

water-fontein
donderdag, 8. augustus 2019 - 14:44

Vitens onttrekt meer grondwater vanwege droogte dan toegestaan

Als gevolg van een langdurig warmere periode, waarin ook nog eens weinig regen is gevallen, is het waterverbruik in Twente gedurende de maand juni dusdanig Lees verder...

Foto van poes die kraanwater drinkt | MV
woensdag, 20. februari 2019 - 19:27

Drinkwatervoorziening mogelijk in de knel bij grote overstromingen

Bij een eventuele grote overstroming van het hoofdwatersysteem (Noordzee, IJsselmeergebied en de grote rivieren) zal de impact op de drinkwatervoorziening, Lees verder...

vrijdag, 5. oktober 2018 - 8:33

Gratis drinkwater voor reizigers NS

NS wil op alle stations in Nederland gratis drinkwater aanbieden aan OV-reizigers. Daarom start NS met de aanleg van drinkwatertappunten op 200 stations in Lees verder...

Evides: 'drinkwater Vlaardingen weer veilig en betrouwbaar'
donderdag, 13. september 2018 - 19:26

Aanvullende maatregel voor borgen drinkwaterkwaliteit West-Friesland (NH)

In delen van het IJsselmeer is - ondanks de eerder genomen maatregelen – sprake van een te hoog zoutgehalte als gevolg van de langdurige droogte. Lees verder...

drinkwater, productie, duinen,
woensdag, 22. augustus 2018 - 16:45

Water uit IJsselmeer soms te zout voor drinkwaterproductie

Uit metingen is gebleken dat het zoutgehalte in een deel van het IJsselmeer periodiek hoger is dan de gewenste maximale waarde van 150mg/l die Lees verder...