donderdag, 22. augustus 2019 - 9:13 Update: 22-08-2019 11:50

WHO: microplastics in drinkwater lijken nu nog geen risico voor gezondheid

kraan-zeefje
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Genève/Zwitserland

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft donderdag een oproep gedaan om microplastics in het milieu en hun potentiële effecten op de menselijke gezondheid nader te onderzoeken na de publicatie van een analyse van huidig onderzoek met betrekking tot microplastics in drinkwater. De organisatie roept ook op tot vermindering van plasticvervuiling ten behoeve van het milieu en het verminderen van menselijke blootstelling.

'Wereldwijde toename van plasticvervuiling moet stoppen'

'We moeten dringend meer weten over de gezondheidseffecten van microplastics omdat ze overal aanwezig zijn - ook in ons drinkwater', zegt dr. Maria Neira, directeur van de afdeling volksgezondheid, milieu en sociale determinanten van gezondheid bij de WHO. 'Op basis van de beperkte informatie die we hebben, lijken microplastics in drinkwater op het huidige niveau geen gezondheidsrisico te vormen. Maar we moeten meer weten. We moeten ook de wereldwijde toename van plasticvervuiling stoppen. '

Nanogrootte

Volgens de analyse , die de laatste kennis over microplastics in drinkwater samenvat, zullen microplastics groter dan 150 micrometer waarschijnlijk niet in het menselijk lichaam worden opgenomen en wordt verwacht dat de opname van kleinere deeltjes beperkt zal zijn. Absorptie en distributie van zeer kleine microplastische deeltjes, inclusief in het nanogroottebereik, kan echter hoger zijn, hoewel de gegevens extreem beperkt zijn.

Verder onderzoek noodzakelijk

Verder onderzoek is nodig om een nauwkeurigere beoordeling van de blootstelling aan microplastics en hun potentiële effecten op de menselijke gezondheid te verkrijgen. Deze omvatten het ontwikkelen van standaardmethoden voor het meten van microplastische deeltjes in water; meer studies over de bronnen en het voorkomen van microplastics in zoet water; en de effectiviteit van verschillende behandelingsprocessen.

Drinkwaterleveranciers

De WHO beveelt drinkwaterleveranciers en regelgevers aan om prioriteit te geven aan het verwijderen van microbiële pathogenen en chemicaliën waarvan bekend is dat ze risico's voor de menselijke gezondheid inhouden, zoals die welke dodelijke diarree veroorzaken. Dit heeft een dubbel voordeel: afvalwater- en drinkwaterbehandelingssystemen die ontlasting en chemicaliën behandelen, zijn ook effectief bij het verwijderen van microplastics.

Filtratie

Afvalwaterzuivering kan meer dan 90% van de microplastics uit afvalwater verwijderen, waarbij de hoogste verwijdering afkomstig is van tertiaire zuivering zoals filtratie. Conventionele drinkwaterbehandeling kan deeltjes kleiner dan een micrometer verwijderen. Een aanzienlijk deel van de wereldbevolking profiteert momenteel niet van voldoende water- en rioolwaterzuivering. Door het probleem van blootstelling van de mens aan fecaal besmet water aan te pakken, kunnen gemeenschappen tegelijkertijd de bezorgdheid in verband met microplastics aanpakken.

Categorie: