donderdag, 8. augustus 2019 - 14:44 Update: 08-08-2019 15:15

Vitens onttrekt meer grondwater vanwege droogte dan toegestaan

water-fontein
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Enschede

Als gevolg van een langdurig warmere periode, waarin ook nog eens weinig regen is gevallen, is het waterverbruik in Twente gedurende de maand juni dusdanig hoog geweest, dat Vitens de maandvergunningen heeft overschreden. Dit heeft Vitens bekendgemaakt.

Grondwaterwingebieden

Het gaat om vier grondwaterwingebieden, namelijk Mander, Weerselo, Herikerberg en Wierden. Deze (maand)vergunningen worden door de provincie Overijssel aan Vitens afgegeven en schrijven voor hoeveel liters grondwater er bij bepaalde grondwaterwingebieden mogen worden opgepompt om te worden verwerkt tot drinkwater. 

Pieken

In het verlenen van de vergunning wordt met name gekeken naar de effecten van het structureel gemiddelde verbruik in een jaar. Hierin wordt ook rekening gehouden met de ‘pieken’ van de kortere perioden zoals een dag, week en maand. De waarden van deze pieken zijn gebaseerd op historische gegevens en deze zijn op die basis in de vergunning opgenomen. 

Klimaatverandering

Vitens constateert nu dat de ‘pieken’ in de kortere perioden (dag, week en maand) groter worden, onder meer als gevolg van de klimaatverandering. Geringe maandoverschrijdingen wil trouwens niet (per se) zeggen dat dit ook zal leiden tot een overschrijding van voor een heel jaar vergunde hoeveelheid grondwater. Afgelopen jaren hebben provincie Overijssel, Vitens en de waterschappen gezocht naar nieuwe winlocaties. 

Voorbereiding vergunningaanvraag

In 2017 heeft de provincie een zoekgebied bij Daarle-Vriezenveen aangewezen voor een aanvullende waterwincapaciteit van maximaal 5 miljoen m3/jaar. Op dit moment is Vitens bezig met de voorbereiding voor een vergunningaanvraag. Daarnaast zijn de provincie Overijssel, Vitens en Waterschappen met elkaar in gesprek om te onderzoeken wat er nodig is een voor een robuuste drinkwatervoorziening op de lange termijn. Eind dit jaar worden daarvoor stappen gezet.

Waterverbruik terugdringen

Vitens en de provincie Overijssel vinden het erg belangrijk dat het toenemende waterverbruik teruggedrongen wordt zodat er geen extra belasting van de bodem en de gebruikers rondom grondwaterwingebieden ontstaat. Tijdens warme dagen wordt het waterverbruik extra gemonitord en wordt daar waar kan, bijvoorbeeld door hele kleine drukverlagingen, het voorradige drinkwater zo zorgvuldig mogelijk gemanaged. Vitens heeft, in samenwerking met de verschillende partners uit de (drink)waterketen, in april jongstleden de campagne ‘zuinig op ons water’ gelanceerd, waarin bewoners van het Vitensgebied wordt gevraagd bewust met drinkwater om te gaan en daar waar mogelijk drinkwater te besparen.

Categorie:
Provincie: