dinsdag, 26. november 2013 - 15:25 Update: 03-07-2014 0:48

Dijsselbloem maakt belonings-beleid financiële sector nog strenger

foto van graaiers | fbf
Foto: Archief FBF.nl
foto van graaiers | fbf
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Minister Dijsselbloem van Financiën gaat met een nieuwe wet het beloningsbeleid binnen de financiële sector aanscherpen.

Belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel is de introductie van een bonusplafond. Voor iedereen die werkzaam is in de Nederlandse financiële sector wordt een eventuele bonus per 2015 gemaximeerd op 20% van de vaste beloning.

Dat schrijft minister Dijsselbloem van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer behorend bij het wetsvoorstel Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen, dat vandaag ter consultatie aan de sector wordt aangeboden.

Bonusplafond
Het bonusplafond van 20% van de vaste beloning heeft gevolgen voor iedereen die in de Nederlandse financiële sector werkzaam is, ook in het buitenland. Het kabinet streeft naar een zo effectief mogelijke maatregel.

Voor een aantal categorieën, personen en ondernemingen zijn afwijkende regels opgenomen. Op sommige onderdelen is met het oog op de effectiviteit en de internationale context ervoor gekozen om aan te sluiten bij de Europese regels.