donderdag, 27. juni 2013 - 21:49 Update: 03-07-2014 0:55

Laagste vertrouwensscore regering onder leiding Rutte

Laagste vertrouwensscore regering onder leiding Rutte
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Kort voor het zomerreces is het niet goed gesteld met het vertrouwen in de huidige regering.

Slechts 18% geeft aan veel vertrouwen in de huidige regering te hebben, de laagste score van een kabinet onder aanvoering van Mark Rutte. Het aandeel dat `heel weinig vertrouwen' heeft in de regering stijgt sterk. VVD en PvdA blijven met respectievelijk 28 en 23 virtuele zetels de zetelpeiling weliswaar aanvoeren, maar rekening houdend met steekproefmarges zitten VVD, PvdA, SP en PVV dicht bij elkaar. Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO.

Het tweede kabinet Rutte is ruim een half jaar onderweg. Na de commotie rondom de ziektekostenpremie zakte het vertrouwen in het kabinet naar een kwart (25%), om begin 2013 te stabiliseren. Medio april bleek dat het sociaal akkoord, hoewel per saldo positief ontvangen, geen weerslag had op het vertrouwen in het kabinet. Integendeel: het vertrouwen bleek verder te zijn afgenomen, van 26% naar 21%. Daarmee bevond het vertrouwen zich op het (lage) niveau van het eerste kabinet Rutte.

Momenteel geeft nog maar 18% aan veel vertrouwen te hebben in de regering. Dat is de laagste score ooit van een kabinet onder leiding van Rutte en een evenaring van de score in december 2005, toen eveneens 18% aangaf vertrouwen te hebben in het tweede kabinet van Balkenende. Datzelfde kabinet bereikte in juli 2005 overigens de laagste vertrouwensscore ooit gemeten (15%). Met name het aandeel dat `heel weinig vertrouwen' heeft in de regering stijgt (bijna verdubbeling sinds november 2012).

Het vertrouwen in Rutte II is onder mensen die in september 2012 VVD stemden relatief gezien nog het grootst (34%). Van de PvdA-stemmers heeft slechts een kwart (27%) vertrouwen in de regering. Van de huidige VVD-kiezers heeft ruim de helft (54%) nog vertrouwen, de huidige PvdA-kiezer heeft ongeveer even vaak veel vertrouwen (48%) als weinig vertrouwen (50%).

Provincie: