donderdag, 4. juli 2013 - 10:20 Update: 03-07-2014 0:55

Rijk vormt nieuwe functies voor mensen met arbeidsbeperking

foto van rolstoel | fbf
Foto: fbf

De Rijksoverheid wil, vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, meer mensen in dienst nemen met een arbeidsbeperking.

Om deze mensen een geschikt werkpakket te kunnen bieden, worden uit bestaande functies nieuwe functies gecreëerd. De Universiteit van Maastricht gaat het Rijk hierbij helpen. Directeur-generaal Jaap Uijlenbroek (Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk), tekende namens minister Blok op 3 juli 2013 het convenant dat deze samenwerking bevestigt.

De Universiteit Maastricht heeft een model ontwikkeld om werkprocessen zo in te richten dat er geschikte functies voor arbeidsbeperkten ontstaan. De Universiteit leidt rijksambtenaren op om dit model toe te passen. Dat gebeurt op drie plaatsen, waar dit voorjaar een proef is gestart met de toepassing van het model: twee bij organisatie-onderdelen van het ministerie van BZK en één bij een Penitentiaire Inrichting van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De kosten van de Universiteit van Maastricht worden gedurende drie jaar geheel uit het A+O Fonds Rijk betaald.

Provincie: