maandag, 15. juli 2013 - 13:02 Update: 03-07-2014 0:54

Rotterdam zet extra in op aanpak bijstandsfraude

Foto van werkzoekende CWI | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Foto van werkzoekende CWI | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Rotterdam

Rotterdam breidt de bestaande aanpak van bijstandsfraude uit met gebiedsgerichte controles. Door deze gerichte controles worden fraudeurs sneller opgespoord en aangepakt. Hiermee verwacht de gemeente Rotterdam 2 miljoen euro te besparen.

De gemeente Rotterdam werkt aan een toekomstbestendige sociale zekerheid door bijstandsgerechtigden zoveel mogelijk aan het werk te krijgen en oog te houden voor mensen die ondersteuning echt nodig hebben. Deze gebiedsgerichte controles maken daar onderdeel van uit.

Wethouder Marco Florijn (Werk, Inkomen, Zorg en Bestuur) besluit tot het invoeren van deze gerichte controles na een succesvolle pilot, waarbij in 15% van de gecontroleerde gevallen de uitkering is beëindigd. 'Een uitkering is er alleen voor mensen die niet op een andere manier in hun bestaan kunnen voorzien. Wie kan werken, gaat werken. Wie fraudeert, wordt opgespoord en aangepakt. Het geld moet bij de Rotterdammers komen die het echt nodig hebben.'

De nieuwe aanpak heeft betrekking op mensen die al een bijstandsuitkering ontvangen. Wanneer hun huidige woonsituatie, de mate waarin zij een beroep hebben gedaan op bijzondere bijstand en of zij wel meewerken aan hun re-integratie naar werk aanleiding geven tot nader onderzoek, worden zij opgeroepen. Ook telt mee of hun uitkering regelmatig wordt ingehouden omdat zij zich niet aan de afspraken met de gemeente houden. 

De gemeente werkt nauw samen met verschillende partners zoals Belastingdienst en het UWV om uitkeringsfraude op te sporen. Gegevensbestanden tussen deze instanties zijn gekoppeld.

 

 

 

Provincie:
Tag(s):