maandag, 15. april 2013 - 15:19 Update: 03-07-2014 0:59

Schade door dieren aan gewassen boeren loopt richting 100 miljoen euro

Foto van landbouw | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Culemborg

Voor het eerst zijn de totale kosten én baten van vogels en zoogdieren aan de landbouw in beeld gebracht.

Het CLM voerde de studie uit in opdracht van het Faunafonds. De geschatte schade van € 96 mln. is circa 1,5% - 2% van de totale productieopbrengst van € 5-6 miljard.

Schade en kostenposten
Uit onderzoek van CLM over de periode 2008-2010 blijkt dat een groot deel van de schade veroorzaakt door beschermde soorten (€ 35,3 mln.) wordt vergoed door middel van tegemoetkomingen in de schade of zogenaamde opvangovereenkomsten via het Faunafonds (€ 10,7 mln.) en Dienst Regelingen (€ 11,6 mln.).

Veel schade wordt veroorzaakt door vrijgestelde soorten, waar geen schadevergoeding voor wordt gegeven (35 mln.) of bestaat uit niet-vergoede bijkomende kosten (€ 5,7 mln.). Andere kostenposten betreffen middelen voor schadepreventie (€ 2,7 mln.) en arbeidskosten voor het verjagen van vogels en zoogdieren (€ 17,7 mln.).

Schade door beschermde soorten
Van de beschermde soorten veroorzaken ganzen driekwart van de schade gevolgd door allerlei zangvogels in de fruitteelt, met name mezen en kraaien (13% van de totale vastgestelde schade). De meeste schade vindt plaats in gras (73%), daarna in fruit (13%) en in granen (7%). De tegemoetkoming in schade die het Faunafonds voor deze soorten uitkeert, is gericht op individuele grondgebruikers die schade hebben terwijl ze preventieve maatregelen namen om dit te voorkomen.

Schade door vrijgestelde soorten
Een grote schadepost (eerste ruwe schatting € 35 mln.) wordt veroorzaakt door vrijgestelde soorten, zoals zwarte kraai, kauw, houtduif en konijn. De meeste schade wordt veroorzaakt in graan en fruit met als grootste boosdoeners zwarte kraai en kauw. De hoogte van deze schadepost is opmerkelijk, omdat deze vrijgestelde soorten vrijelijk mogen worden bestreden als zij schade aan landbouwgewassen veroorzaken.

Baten van schadesoorten
Baten van schadesoorten zijn er ook: meeropbrengst bij granen door lichte ganzenbegrazing en de verhuur van jachtterrein leveren ca. € 1,6 mln. op, circa 2% van de totale geschatte faunaschade. Baten van niet-schadesoorten of baten voor andere sectoren zijn buiten beschouwing gelaten.

 

Provincie:
Tag(s):