dinsdag, 6. mei 2014 - 10:47 Update: 03-07-2014 0:37

Aantal jeugdbendes fors afgenomen

Foto van arrestatie | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het aantal jeugdbendes in Nederland is met 56 procent gedaald.

Waren er in 2009 nog 1760 hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen, in 2013 waren dat er nog 764. 2013 is het vierde jaar op rij dat in Nederland het aantal jeugdbendes daalde. Dat schrijft minister Opstelten aan de Tweede Kamer, zo meldt Trouw dinsdag.

Sinds 2009 worden de probleemgroepen in drieën opgedeeld (hinderlijk, overlastgevend en crimineel) en via speciale rapportage in kaart gebracht. In alle drie de categorieën daalde het aantal bendes. Uit de rapportage blijkt verder dat de zogenoemde meersporenaanpak het meest effectief is. Hierbij worden de jeugdige criminelen niet alleen strafrechtelijk aangepakt, maar krijgen ze ook zorg en begeleiding. Daarbij worden ook andere leden van het gezin betrokken. Opstelten wil de aanpak verder verbeteren door school, zorg en werk er beter bij te betrekken.

Het gedrag van jeugdbendes beperkt zich niet tot hinderlijk hangen in de buurt. De overlast strekt zich vaak uit tot intimidatie en geweld richting de buurtbewoners, straatroven en woninginbraken. Buurtbewoners durven vaak geen aangifte te doen. Minister Opstelten is tevreden met de ontwikkelingen en noemt de aanpak 'succesvol'. Hij laat weten dat volgens  hem de samenwerking tussen politie, gemeenten en justitie hard nodig blijft.