woensdag, 28. mei 2014 - 9:42 Update: 03-07-2014 0:35

Geen cel meer voor gezinnen met kinderen of amas die asiel aanvragen

Foto van celdeur met bewaarder | EHF
Foto: EHF
Foto van celdeur met bewaarder | EHF
Foto: EHF
Den Haag

Staatssecretaris Teeven (veiligheid en justitie) komt met een alternatieve locatie voor gezinnen met minderjarige kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s), die anders in reguliere detentiecentra voor vreemdelingenbewaring of grensdetentie terecht zouden komen.

In deze nieuwe, ruim opgezette locatie in Zeist kunnen kinderen en ouders vrij bewegen op het terrein. Ze verblijven in woonpaviljoens, waar het gezinsleven en de privacy geëerbiedigd wordt. Zo kunnen de paviljoens bijvoorbeeld van binnenuit afgesloten worden. Om een huiselijke sfeer te creëren kunnen mensen zelf koken. Verder komt er een voorzieningencentrum met onder meer een winkelvoorziening, een buitenspeelruimte en internetfaciliteiten.

De locatie zal afgesloten zijn om het risico op onttrekking en daarmee het verdwijnen in de illegaliteit, te beperken. Hierbij zal de omheining door het groen goeddeels worden onttrokken aan het zicht van de bewoners. Het verblijf zal gericht zijn op werken aan terugkeer, dan wel nader onderzoek voor diegenen die een asielvraag hebben ingediend. Teeven hoopt de nieuwe locatie in het eerste kwartaal van 2015 in gebruik te kunnen nemen.

De staatssecretaris beloofde eind januari aan de Kamer om alternatieven voor bewaring van minderjarige kinderen te onderzoeken. Met deze brief doet hij die belofte gestand. Uitgangspunt zal zijn dat de kinderen samen met hun ouder(s) op een veilige en zo goed mogelijke manier op deze locatie zullen verblijven. Daarbij zal hun verblijf zo kort mogelijk zijn en bovendien zonder celbeleving. Zo zullen de medewerkers op de nieuwe locatie geen uniform dragen, en zijn de wooneenheden niet afgesloten met celdeuren.