woensdag, 4. juni 2014 - 16:20 Update: 03-07-2014 0:35

Geen defensie-helis meer voor patiënten Waddeneilanden

Foto van SAR-helikopter boven Vlieland | Defensie
Foto: Defensie
Den Helder

Defensie gaat stoppen met het patiëntenvervoer van de Friese Waddeneilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Dit heeft minister Hennis-Plasschaert woensdag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

‘Het patiëntenvervoer is voor Defensie een vorm van steunverlening die in combinatie met Search and Rescue (SAR) taken uitvoerbaar was, maar geen kerntaak’, aldus de minister.

Inmiddels is duidelijk dat de schaarse helikoptercapaciteit van Defensie de komende tijd nog beperkter zal zijn. Defensie en het beleidsverantwoordelijke ministerie van VWS hebben de afgelopen tijd de mogelijkheden verkend voor een andere invulling van deze taak. De minister gaat ervan uit dat het mogelijk is binnen een jaar een alternatieve oplossing te vinden die voor alle partijen aanvaardbaar is. De uitvoering van het patiëntenvervoer door Defensie kan dan in de eerste helft van 2015 worden beëindigd.

Gezien de afspraken die zijn vastgelegd in het convenant uit 2010 zal Defensie haar verplichtingen nakomen totdat een andere oplossing in de eerste helft van 2015 is gevonden. De afspraken die met de regionale overheden zijn gemaakt over beschikbaarheid en dienstverlening, blijven staan. Er komt met andere woorden geen ‘gat’ in de dienstverlening ten behoeve van de bewoners van de Waddeneilanden.