maandag, 22. september 2014 - 13:40 Update: 22-09-2014 13:48

Hof: alcoholslot moet toch als straf worden gezien

Hof: alcoholslot moet toch als straf worden gezien
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het Gerechtshof in Den Haag heeft maandag in drie strafzaken waarin het ging om rijden na gebruik van alcohol, het openbaar ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging verklaard. 'De reden hiervoor is dat er daarvoor al door het CBR aan de betrokkenen een alcoholslot was opgelegd', meldt het hof maandag.

Op grond van de wet wordt een alcoholslot en het programma dat daaraan verbonden is, nu niet als straf gezien maar als een bestuursrechtelijke maatregel. Het openbaar ministerie mag daarom, ook als die maatregel al is opgelegd, iemand voor hetzelfde feit toch nog strafrechtelijk vervolgen. 

Het hof heeft nu echter bepaald dat het alcoholslotprogramma een zo ingrijpende maatregel is dat deze gelijk moeten worden gesteld aan een strafrechtelijke maatregel. Het hof heeft hieruit de consequentie getrokken dat, als de maatregel van het CBR is opgelegd, het openbaar ministerie niet meer strafrechtelijk kan vervolgen. Dat zou botsen met het beginsel dat iemand niet twee maal voor hetzelfde feit vervolgd mag worden.

Provincie:
Tag(s):