maandag, 14. juli 2014 - 11:25 Update: 17-07-2014 10:28

Kinderen vaker vergiftigd door wasmiddel in liquid caps

vergiftiging, wasmiddel, NVIC
Foto: Archief FBF
Utrecht

De meeste vergiftigingen in 2013 ontstonden door geneesmiddelen en huishoudmiddelen, zoals slaaptabletten, pijnstillers en schoonmaakproducten. Dit meldt het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum in het NVIC-Jaaroverzicht 2013. Opvallend was dit jaar de stijging van het aantal meldingen over vloeibare wasmiddelen.

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) werd in 2013 41.338 keer telefonisch geraadpleegd over in totaal 37.040 mensen en dieren die waren blootgesteld aan giftige stoffen. Daarbij werd een opvallende stijging gezien van het aantal blootstellingen van kinderen aan vloeibare wasmiddelen (van 201 in 2011 naar 381 in 2012 en 445 in 2013).

In 2013 ging meer dan de helft van deze meldingen over blootstelling van kinderen aan liquid caps. Dit zijn capsules van oplosbaar folie gevuld met vloeibaar wasmiddel, die rechtstreeks in de trommel van de wasmachine geplaatst kunnen worden. “Vaak ging het om inname van een liquid cap via de mond, waarbij onder andere misselijkheid en braken kunnen optreden” licht Irma de Vries, plaatsvervangend hoofd van het NVIC, toe. “Liquid caps lijken meer schade te veroorzaken dan reguliere vloeibare wasmiddelen. Bij contact van de inhoud van een liquid cap met de ogen kan ernstige oogschade ontstaan.” 

Geneesmiddelen 
Blootstelling aan geneesmiddelen kwam in 2013 het vaakst voor. Bij bijna de helft van de meldingen over personen vanaf dertien jaar was de ingenomen dosis zo hoog, dat werd geadviseerd de patiënt door te verwijzen naar het ziekenhuis voor observatie en behandeling. Bij kinderen onder de dertien was dit het geval bij minder dan 10% van de meldingen. “Dit verschil wordt veroorzaakt doordat kinderen meestal per ongeluk een geneesmiddel innemen, bijvoorbeeld als snoepje”, aldus De Vries. “Bij volwassenen gaat het vaak om moedwillige overdosering. Daarbij is de ingenomen dosis doorgaans hoger.” 

Paddenstoelen 
Het NVIC ontving in 2013 165 meldingen over paddenstoelen. Ruim de helft van de meldingen (58%) ging over jonge kinderen tot en met vier jaar, die bijvoorbeeld spelend in tuin of bos een paddenstoel in hun mond stoppen. De hoeveelheid die ze daarbij binnenkrijgen is vaak zo klein, dat er geen ernstige effecten optreden. Het NVIC wordt daarnaast geraadpleegd over mensen die zelfgeplukte paddenstoelen eten bij de maaltijd. Daarbij worden eetbare paddenstoelen soms verwisseld met niet-eetbare paddenstoelen. Dit is niet zonder risico's, omdat de hoeveelheid die men daarbij binnenkrijgt, groter is.

Het NVIC werd in 2013 geraadpleegd over enkele families waarvan verschillende gezinsleden ernstig ziek waren geworden (met onder andere ernstige leverschade) na het nuttigen van zelfgeplukte paddenstoelen. 

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: