vrijdag, 24. oktober 2014 - 12:21 Update: 24-10-2014 12:21

Lichte groei overslag in Rotterdamse haven

Lichte groei overslag in Rotterdamse haven
Foto: EHF
Rotterdam

De haven van Rotterdam heeft over de afgelopen drie kwartalen 0,3% meer goederen overgeslagen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit meldt het Havenbedrijf vrijdag,

Ruwe olie (+2%) zit iets boven het, overigens lage, niveau van 2013. Europese raffinaderijen kennen een lage bezettingsgraad omdat de vraag naar sommige olieproducten laag is en de concurrentie op de wereldmarkt stevig.

Minerale olieproducten (-11%) en overig nat massagoed (-9%), vooral grondstoffen voor de chemie, blijven duidelijk achter. Oorzaken moeten gezocht worden in de moeilijke positie van de chemie in Europa, lagere (re-)export van stookolie naar het Verre Oosten, de beperkte economische groei in Europa en toenemende concurrentie door ingebruikname van nieuwe terminals in andere havens.

De overslag van LNG is in omvang nog beperkt maar wel meer dan verdubbeld (+137%). Het gaat vooral om in Scandinavië geproduceerd gas dat via Rotterdam zijn weg naar de wereldmarkt vindt.

Categorie:
Provincie: