maandag, 24. februari 2014 - 14:30 Update: 03-07-2014 0:41

Nucleaire top Den Haag eindigt hopelijk met slotverklaring

Foto van Den Haag op kaart | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Nederland heeft goede hoop dat de NSS 2014 in Den Haag eindigt met een stevig slotcommuniqué waar alle aanwezige wereldleiders en instanties zich achter scharen. Doel is het voorkomen van nucleair terrorisme.

Dat zegt Piet de Klerk, hoofdonderhandelaar NSS 2014, in een toelichting op de voortgang van de inhoudelijke onderhandelingen ter voorbereiding van de top. De Klerk: “Nog een maand te gaan. We hebben goede voortgang geboekt maar het blijft nog even spannend.”

Het is de bedoeling in het slotcommuniqué van de deelnemende landen duidelijke afspraken te maken om nucleair terrorisme te voorkomen door:

1. het verminderen van gevaarlijk nucleair materiaal in de wereld;

2. een betere beveiliging van het bestaande materiaal;

3. intensievere internationale samenwerking.

De Nuclear Security Summits zijn geïnitieerd door president Obama, die tijdens een speech in Praag in 2009 wees op de gevaren van nucleair terrorisme. Obama organiseerde daarop in 2010 een top in Washington. Deze werd gevolgd door een top in Seoul in maart 2012.

Sinds de eerste top in 2010 zijn afspraken gemaakt over het beter beveiligen van gevaarlijk nucleair materiaal (hoogverrijkt uranium en plutonium). Tijdens de top in 2012 is de voortgang besproken en ook de beveiliging van radiologische bronnen, waarmee "vuile bommen" kunnen worden gemaakt, op de agenda gezet.

Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) ontwikkelt continu methodes om de beveiliging van nucleair materiaal en radiologische bronnen verder te verbeteren. Het is belangrijk dat deze methodes ook gebruikt worden. Een aantal landen zet daarbij het IAEA vrijwillig in om de eigen nationale beveiliging van nucleair materiaal regelmatig te toetsen. Als voorzitter ondersteunt Nederland dit, omdat het vertrouwen in goede nucleaire beveiliging zo wereldwijd kan worden versterkt.