maandag, 25. augustus 2014 - 9:09 Update: 25-08-2014 12:20

Waterschap test waterbergingslocatie Hooge Boezem in Haastrecht

Waterschap test waterbergingslocatie Hooge Boezem in Haastrecht
Foto: fbf
Haasdrecht

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de polder HoogeBoezem ingericht als piekwaterbergingsgebied, in combinatie met natuurontwikkeling. De werkzaamheden zijn begin april 2014 afgerond. Maar werkt het gebied ook zoals het is bedoeld?

Vandaag, maandag 25 augustus, gaat het waterschap het waterbergingsgebied testen. Binnen een tijdsperiode van 48 uur zal gecontroleerd ruim 70.000 m3 water worden ingelaten.

Het piekwaterbergingsgebied is aangelegd om in tijden van zeer hoog water op de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, maximaal 73.000 m3water te kunnen bergen. Naar verwachting zal dit eens in de vijf jaar plaatsvinden.

Van plan naar test
Nu de aanleg van de waterbergingslocatie is afgerond, is het waterschap benieuwd of het ook naar behoren werkt. Vandaar dat op 25 en 26 augustus een test plaatsvindt. De test moet een antwoord geven op vragen als: werkt het gebied zoals bedacht, hoe lang duurt het precies voordat het gehele gebied de maximale waterberging heeft bereikt, stromen de drie deelgebieden volledig vol en werken alle aangebrachte waterschapskunstwerken, zoals inlaten en stuwen naar behoren?

De uitvoering van de test
Volgens de huidige planning start het waterschap 25 augustus ’s ochtends om 7:30 uur met het opendraaien van de calamiteitenduiker, gelegen in het zuidelijk deel van het gebied en in verbinding met het riviertje de Vlist. Vanaf dat moment zal de polder de Hooge Boezem volstromen met water.
Gemaal de Hooge Boezem in Haastrecht zal dan automatisch meer water uit de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel naar de Vlist inlaten. Op zowel de Vlist als de gekanaliseerde Hollandsche IJssel zal dit leiden tot hogere stroomsnelheden.

Als veiligheidsmaatregel zal het waterschap ter hoogte van de ingang van de calamiteitenduiker, in de Vlist, boeien aanbrengen. Ook op deze locatie worden met name tijdens de eerste uren van de test, hogere stroomsnelheden verwacht.

Waterschap alert
Naar verwachting duurt de test ca. 48 uur. Gedurende deze periode zal het waterschap de ontwikkelingen nauwlettend volgen en, indien noodzakelijk, aanpassingen dan wel herstelwerkzaamheden uitvoeren. Als de maximale opslagcapaciteit van de polder is bereikt, zal het water gecontroleerd worden afgelaten en worden teruggepompt naar de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Dit gebeurt via gemaal De Keulevaart. 
Aan het einde van de test gaat het waterschap het functioneren van de waterberging evalueren. Ook zullen indien mogelijk nog laatste aanpassingen plaatsvinden.