dinsdag, 23. juni 2015 - 9:08

'Pensioenbewustzijn onder jongeren laag'

Pensioenfonds ABP ziet dekkingsgraad stijgen
Den Haag

Dinsdag 23 juni 2015 – Meer dan de helft (51%) van de jongeren op de arbeidsmarkt denkt niet na over het eigen pensioen, blijkt uit onderzoek naar financieel bewustzijn onder starters op de arbeidsmarkt. Jonge werknemers in de pensioensector lanceren daarom de campagne Pensioen Aan, om samen met werkgevers het pensioenbewustzijn onder starters te vergroten. Het initiatief wordt ondersteund door pensioenuitvoerders APG, PGGM, MN en Syntrus Achmea.

Eén dag in de week werkt de Nederlander voor zijn of haar pensioen. Maar starters zijn zich onvoldoende bewust van die investering in hun oudedagsvoorziening. De vraag bij welk pensioenfonds ze zijn aangesloten, of ze eventueel een partnerpensioen hebben, wat de gevolgen van trouwen, van baan veranderen en andere grote stappen in het leven voor pensioen kunnen zijn, weten de meeste starters niet te beantwoorden, blijkt uit onderzoek door Motivaction (2015, in opdracht van de grondleggers van Pensioen Aan).

Karlein Bijlsma, werkzaam bij PGGM en één van de initiatiefnemers van de campagne: “We willen onze leeftijdgenoten wakker schudden. Pensioen is nu nog teveel een ver-van-je-bed-show. Veel jongeren weten niet hoe belangrijke gebeurtenissen in hun leven van invloed kunnen zijn op hun pensioen, en wat je zelf kunt doen om je pensioenopbouw te optimaliseren.”

Pensioen Aan

Een groep van jonge medewerkers van de pensioenuitvoerders APG, PGGM, MN en Syntrus Achmea heeft gezamenlijk de basis gelegd voor de campagne ‘Pensioen Aan’. De campagne spreekt jongeren aan op het moment dat zij gaan werken: dan gaat immers ook je pensioen ‘aan’. Een campagne om, samen met werkgevers, het nadenken over pensioen op de agenda te zetten bij de mensen die starten met werken. Dit doen zij door werkgevers te stimuleren het gesprek over pensioen aan te gaan tijdens contractbesprekingen.

Dat stimuleert het pensioenbesef bij jonge werknemers, en draagt bovendien bij aan goed werkgeverschap. Verder worden jongeren bewust gemaakt waar pensioen voor staat via online en social media. Zo zijn op de website www.pensioenaan.nl jonge medewerkers te zien die hun leeftijdsgenoten de belangrijkste zaken over pensioen eenvoudig uitleggen in filmpjes en een Pensioen ABC.

Pensioenbewustzijn laag

Uit diverse onderzoeken blijkt dat het pensioenbewustzijn onder jongeren laag is. Op het moment dat we ons pensioen nog kunnen verbeteren, verdiepen we ons er niet in. Van 21- tot 34-jarigen heeft 51% niet nagedacht over inkomsten en/of uitgaven na pensionering en maakt zich daar ook geen zorgen over (Wijzer in Geldzaken, 2014).

Zo zijn starters onbewust onbezorgd. Hoe meer het pensioen nadert, hoe meer men erover nadenkt. Bij 50-plussers is er ten opzichte van jonge werknemers sprake van een omgekeerd beeld: 15% is onbewust onbezorgd en 56% bewust onbezorgd.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):