vrijdag, 4. september 2015 - 8:59 Update: 04-09-2015 14:12

Twee bestuursleden ING stappen over naar concurrent Rabobank

Rabobank introduceert nieuwe bestuurders
Foto: fbf
Utrecht

De raad van commissarissen heeft het voornemen Carin Gorter (52) en Bas Brouwers (43) te benoemen tot lid van de raad van bestuur van Rabobank Nederland. Beide benoemingen zullen ter toetsing worden voorgelegd aan de toezichthouders en ter advisering aan de Ondernemingsraad.

Carin Gorter zal de functie van Chief Risk Officer (CRO) gaan vervullen en Bas Brouwers zal de functie van Chief Financial Officer (CFO) bekleden. De bestaande functie van Chief Financial & Risk Officer, die nu nog wordt vervuld door Bert Bruggink, wordt gesplitst. Zodra de vereiste goedkeuringsprocedures zijn afgerond zullen nadere mededelingen worden gedaan.

Wout Dekker, voorzitter van de raad van commissarissen: 'De Rabobank is onder leiding van Wiebe Draijer een transformatieproces gestart en er zijn fundamentele verbeteringen in gang gezet. We werken aan een aanpassing van ons bestuursmodel en aan een nieuw Strategisch Kader voor de periode 2016-2020. Dit proces zal in december van dit jaar zijn afgerond, maar ook daarna moet nog zeer veel werk worden verzet. We halen met Carin Gorter en Bas Brouwers twee bestuurders in huis van het kaliber dat noodzakelijk is om onze ambitie als coöperatieve klantgerichte bank waar te maken. Beiden hebben jarenlange ervaring in de top van het bankwezen.'

Beiden zijn nu nog werkzaam bij concurrent de ING Bank, maar zullen de overstap maken naar de Rabobank.

Categorie:
Provincie: