vrijdag, 18. september 2015 - 0:04 Update: 18-09-2015 0:18

Eindstand inzamelingsactie RTL Late Night op 724.021 euro

Eindstand inzamelingsactie RTL Late Night op 724.021 euro
Foto: Archief EHF
Hilversum

De inzamelingsactie van RTL Late Night heeft in totaal 724.021 euro opgebracht. Vorige week maandag stond het televisieprogramma in het teken van de vluchtelingenproblematiek in Europa.

 De fondsenwerving van het programma komt ten goede aan een aantal goede doelen die zich inzetten voor vluchtelingen in Nederland en in Europa; Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland, Save the Children, UNICEF Nederland en het Rode Kruis. De gelden worden gelijk verdeeld over de vijf organisaties, na aftrek van de kosten die gemaakt zijn voor de fondsenwerving, en worden besteed aan de noodhulpverlening. Iedere organisatie zal zelf zorgdragen voor de verantwoording van de door hun geboden hulp. Partijen zijn dankbaar voor het binnengekomen bedrag en de manier waarop de kijkers van RTL Late Night hun steun hieraan hebben gegeven.

Stichting Vluchteling

Stichting Vluchteling staat voor opvang in de regio. Alleen door de leefomstandigheden van vluchtelingen dáár te verbeteren, kan er een einde komen aan de grote toestroom naar Europa. In de grote opvanglanden van Syrische vluchtelingen (Turkije, Libanon, Jordanië) wordt er momenteel gekort op de voedselrantsoenen, het is er overvol en niet veilig, de medische zorg en sanitaire voorzieningen schieten te kort en kinderen gaan er soms al jarenlang niet naar school. Perspectief ontbreekt. Stichting Vluchteling zet het geld in daar waar de nood het hoogst is.

VluchtelingenWerk Nederland

Vluchtelingen die in Nederland aankomen, kunnen terecht bij VluchtelingenWerk Nederland. VluchtelingenWerk is de enige organisatie die vluchtelingen in Nederland begeleidt van aankomst tot zelfstandigheid. Met de opbrengst van deze actie helpt VluchtelingenWerk deze mensen met hun asielprocedure en het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Sommige vluchtelingen moeten uit nood hun kinderen of andere gezinsleden achterlaten in een onveilige situatie. Om te voorkomen dat nareizende gezinsleden dezelfde gevaarlijke reis moeten maken, helpt VluchtelingenWerk bij gezinshereniging. 'Vluchtelingen die hier komen, kunnen op ons rekenen”, aldus Dorine Manson van VluchtelingenWerk.

Save the Children

Save the Children zal de ingezamelde gelden gebruiken om de noodhulpverlening, voornamelijk aan kinderen, te versterken. Daartoe zal worden overlegd met partners in het internationale Save the Children netwerk, waar extra financiering momenteel het hardste nodig is. Onze operaties strekken zich uit van Syrie, Libanon en Egypte tot Noorwegen en Zweden waar hulp wordt geboden aan vluchtelingen en ontheemden en in het bijzonder aan kinderen. Naast voedsel, medische zorg en kleding wordt vooral ook psycho sociale zorg verleend en gezorgd voor bescherming, onderwijs en ontspanning.

UNICEF Nederland

UNICEF helpt kinderen op de vlucht in Syrië, Libanon, Turkije, Jordanië en Irak, maar ook in Nederland, door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat zij onderwijs kunnen volgen of een veilige plek hebben om te spelen. Zo kunnen deze vaak getraumatiseerde kinderen weer even kind zijn.

Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis gaat met de opbrengst de hulpverlening van het Griekse Rode Kruis ondersteunen. De komende maanden verwacht het Griekse Rode Kruis 45.000 mensen te moeten helpen. Het geld wordt onder meer besteed aan noodhulp (voedsel, water, slaapzakken en matrassen, hygiënepakketten en baby pakketten), medische hulp, het herstel van contact met familieleden en psychosociale ondersteuning.