donderdag, 24. september 2015 - 18:55 Update: 24-09-2015 22:42

Kamp en Mansveld trekken 'feiten' in klimaatvonnis in twijfel

Kabinet wil in hoger beroep tegen gerechtelijke uitspraak klimaatvonnis
Foto: RVD
Den Haag

Het kabinet wil in hoger beroep tegen de gerechtelijke uitspraak over de CO2-uitstoot.

Minister Kamp van Economische Zaken wil om inhoudelijke en juridische redenen in hoger beroep tegen het klimaatvonnis van de rechter. In juni oordeelde de rechter dat Nederland meer moet doen om in 2020 broeikasgassen met 25 procent terug te dringen. Kamp en Mansveld lieten aan de Kamer weten dat zij de 'feiten' waarop de rechter de uitspraak in de Urgenda-zaak baseert in twijfel trekken. Wat hen betreft moet de rechtszaak helemaal worden overgedaan, ook het beoordelen van de feiten. Ditmelden verschillende media donderdag.

Een groot gedeelte van de oppositie wilde dat de Tweede Kamer de uitspraak van Urgenda op een andere manier zou aanvechten. SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie en de Partij voor de Dieren stelden tijdens het Kamerdebat dat het kabinet eigenlijk voor sprongcassatie zou moeten kiezen. Volgens hen kun je op die manier de zaak sneller aanvechten. Bij een sprongcassatie wordt het Gerechtshof overgeslagen en gaat men direct naar de Hoge Raad.

Het kabinet wil die sprongcassatie niet.  Zij willen dat de 'feiten' waarop de rechtbank de uitspraken deed in de Urgenda-zaak opnieuw bekeken worden en daarom moet de zaak eerst naar het Gerechtshof.

In afwachting van het hoger beroep voert het kaninet het vonnis wel uit, maar volgens veel oppositiepartijen laat de invulling die minister Kamp geeft aan die uitvoering te wensen over.

Staatssecretaris Mansveld voerde tijdens het debat nog aan dat het maar de vraag is in hoeverre er een causaal verband is tussen de CO2-uitstoot in Nederland en de de wereldwijde klimaatopwarming.Ook minister Kamp is sceptisch. Volgens  hem bestaat er geen eenduidige wetenschappelijke grens van 25 procent CO2-reductie. Hij vindt dat rapporten van het internationaal klimaatpanel IPCC - waaruit dit percentage komt - niet zomaar vertaald kunnen worden naar individuele landen.