vrijdag, 23. oktober 2015 - 8:40 Update: 23-10-2015 13:30

'Meldpunt Malafide Uitzendbureaus succesvol'

'Meldpunt Malafide Uitzendbureaus werpt zijn vruchten af'
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Nadat het Meldpunt Malafide Uitzendbureaus begin 2012 is opgericht zijn bij acht Amsterdamse uitzendbureaus overtredingen geconstateerd. Tegen nog eens twee bedrijven in de hoofdstad loopt een strafrechtelijk onderzoek. Dit meldt het Parool op basis van cijfers van verzameld door LocalFocus.

De meeste overtredingen hadden betrekking op de vreemdelingenwet, de arbeidsomstandigheden en het minimumloon. De inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan in dergelijke gevallen boetes opleggen en het bedrijf maximaal drie maanden sluiten.

Sinds de oprichting kwamen in totaal zo’n tweeduizend klachten over uitzendbureaus binnen. Ongeveer de helft van de klachten werd niet nader onderzocht. Ruim driekwart van de klachten leiden na onderzoek niet tot concrete resultaten.

Naar 44 klachten over Amsterdamse bedrijven werd geen actie ondernomen nadat er onderzoek was gedaan. In sommige gevallen werden er geen overtredingen geconstateerd of soms werd het bedrijf opgeheven. In sommige gevallen bleek er na onderzoek geen bedrijfsactiviteit te zijn.

Het meldpunt werd in het leven geroepen om de malafide uitzendbureaus een halt toe te roepen.  Tot op de dag van vandaag worden er met enige regelmaat malafide uitzendbureaus opgespoord.