dinsdag, 14. april 2015 - 13:58

Intensieve aanpak PGB-fraude heeft effect

Intensieve aanpak PGB-fraude heeft effect
Foto: Archief EHF
Den Haag

De intensievere aanpak van fraude met Persoonsgebonden budgetten (PGB's) heeft effect. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In 2013 en de eerste helft van 2014 deden de zorgkantoren in totaal 14.570 huisbezoeken om vast te stellen of PGB-geld rechtmatig en doelmatig gebruikt wordt. Ook voerden zij 'bewuste-keuzegesprekken' met mensen die een PGB willen aanvragen.

Resultaten huisbezoeken

Bij 7% van de huisbezoeken werd een vermoeden van fraude gerapporteerd. In 2013 stelden de zorgkantoren voor bijna 11 miljoen euro aan PGB-fraude vast. Ook het voeren van bewuste-keuzegesprekken helpt om onrechtmatig gebruik van PGB-geld tegen te gaan. Uit de gesprekken bleek dat tweederde van de budgethouders zelf niet bekwaam genoeg is om het budget te beheren. Een kwart van de budgethouders is daarnaast niet op de hoogte van hun rechten en plichten. Op basis van de gesprekken werd 20% van de aanvragen afgekeurd of niet direct toegekend.

PGB voorziet in zorgbehoefte

Uit het onderzoek blijkt dat het PGB een belangrijk instrument is om in de zorgvraag te voorzien. Bij 80% van de cliënten wordt de zorg via het PGB geregeld omdat er geen andere mogelijkheden zijn om de benodigde zorg te organiseren. Ook uit de huisbezoeken komen positieve voorbeelden naar voren van de manier waarop een PGB kan voorzien in de zorgvraag.

Provincie:
Tag(s):