maandag, 16. februari 2015 - 16:44 Update: 19-02-2015 12:42

Wachttijd TBS-behandeling duurt drie keer te lang

Wachttijd op TBS-behandeling duurt drie keer te lang
Foto: Archief EHF
Utrecht

De wachttijden in de Tbs zijn langer dan de vastgestelde norm. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit in haar jaarlijkse marktscan over de forensische zorg.

In 2013 wachtten gedetineerden in huizen van bewaring gemiddeld 100 dagen voor zij in een Tbs-instelling terecht konden. Dat is aanzienlijk langer dan de norm voor de wachttijd in de Tbs van 30 dagen. Daardoor zitten de gedetineerden langer in hechtenis voor zij Tbs-zorg ontvangen. De NZa onderzoekt dit jaar wat de oorzaak is van de lange wachttijden.

De forensische zorg verandert sterk. Dat komt onder andere door veranderingen in de bekostiging en de afspraken over bezuinigingen die het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) met de sector heeft gemaakt. De afgelopen jaren kocht VenJ meer zorg in dan instellingen feitelijk hebben geleverd. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):