maandag, 13. juni 2016 - 10:08 Update: 13-06-2016 10:26

ANWB lanceert veilig rijden autoverzekering

ANWB lanceert veilig rijden autoverzekering
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

De ANWB introduceert een autoverzekering die verzekerden stimuleert veiliger te rijden. Verzekerden stellen daarvoor gegevens over hun rijgedrag beschikbaar. Aan de hand hiervan wordt een individuele rijscore berekend en krijgen zij adviezen hoe ze hun rijgedrag kunnen verbeteren. De rijscore wordt vertaald in korting op de verzekeringspremie van de ANWB autoverzekering. De korting kan oplopen tot 30 %.

Als verzekerden een niet al te veilig rijgedrag laten zien en de adviezen en tips niet leiden tot verbetering, dan verspelen zij hun korting. De verzekerde beschikt via de smartphone over de berekende rijscores en de adviezen. Deze wordt elke tien dagen aan hen gerapporteerd. Daarbij wordt de snelheid ten opzichte van de toegestane maximumsnelheid, de acceleratiesnelheid, snelheid in bochten en het remgedrag gemeten. Eens per drie maanden wordt de rijscore voor de korting berekend.

Direct korting

De ANWB wil de verkeersveiligheid in Nederland bevorderen en autoverzekeringen zo betaalbaar mogelijk houden.  Zij nodigt haar leden daarom uit over te stappen op de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering, die samen met haar verzekeringsdochter Unigarant en het Engelse bedrijf Ingenie is ontwikkeld. Zij krijgen een instapkorting van 10% aangeboden op de bestaande verzekeringspremie. Ervaringen in het buitenland leren dat deelnemers significant bewuster en veiliger gaan rijden.

De ANWB denkt dat de Veilig Rijden voor alle leeftijden interessant is. Ook de ervaren rijder kan bijleren als hij bewust wordt gemaakt van zijn rijgedrag. De ervaringen in Engeland leren, dat mensen die meedoen aan de Veilig Rijden Autoverzekering hun rijgedrag significant verbeteren. Dat leidt weer tot beduidend minder schades en ongelukken.

De ANWB is er van overtuigd dat de gebruikte gegevens veilig zijn en verklaart dat de gegevens alleen voor het doel gebruikt worden waarvoor zij zijn bedoeld. De privacy van de deelnemers is gewaarborgd. 

Categorie:
Provincie: