zaterdag, 13. februari 2016 - 17:15

Koenders bespreekt conflict in Syrië met Kerry

Koenders bespreekt conflict in Syrië met Kerry
Foto: RVD
München

Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) heeft zaterdag en marge van de jaarlijkse veiligheidsconferentie in München met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, gesproken over het prille akkoord over Syrië. Ook sprak hij met VN-Gezant De Mistura over de noodzakelijke spoedige uitvoering van de voorgenomen stappen.

Minister Kerry verwelkomde Nederland als 18e land in de Internationale Support Groep voor Syrië, de kerngroep van landen die onder leiding van de Verenigde Staten en Rusland tijdens de München Veiligheidsconferentie het akkoord sloot dat in een staakt-het-vuren en humanitaire toegang voor Syriërs moet voorzien. Daartoe gaat de kerngroep, inclusief Nederland, vanaf woensdag opnieuw om de tafel. 'Een wankele kast vergt extra spijkers. Die moeten we samen met de meest betrokken landen de komende weken slaan', aldus minister Koenders.

De rol van de Russen is volgens Koenders de komende weken belangrijk. 'Het offensief van het Assad-regime en de Russen op Aleppo heeft geleid tot enorme aantallen burgerslachtoffers en het voorlopige einde van de vredesbesprekingen.' Koenders sprak met Kerry over de noodzaak de diplomatieke inspanningen te intensiveren om Rusland te bewegen tot een constructievere rol in het conflict. De Internationale Support Group voor Syrië speelt hierin een belangrijke rol.

'De vredesgesprekken in Geneve eind deze maand zijn allesbepalend voor een succesvolle oplossing’, zei Koenders na afloop van zijn gesprekken. Het vredesoverleg, dat onder leiding staat van De Mistura, werd eerder opgeschort, onder meer omdat er geen voortgang kon worden geboekt in de humanitaire situatie in Syrië. Het akkoord van de ISSG moet daar verandering in brengen.

De ambtsgenoten waren het erover eens dat ondanks de verslechterde situatie op de grond alle inspanningen gericht moeten blijven op de onderhandelingstafel. 'We weten uit ervaring dat dit soort onderhandelingen niet makkelijk verlopen. De opschorting toont dat het proces fragiel is. Maar het is belangrijk dat er een begin is gemaakt. We gaan De Mistura steunen om dit voort te zetten', aldus de minister.

Koenders sprak tot slot met Kerry over de versterkte Nederlandse inzet in de strijd tegen ISIS in Syrië en Irak. ‘Internationale samenwerking is van groot belang in de strijd tegen terrorisme. De enige manier om zo’n veelkoppig monster met de grond gelijk te maken, is door samen op te trekken. Daarin toont de VS zich eens te meer weer bondgenoot van Europa’, zegt de minister.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie:
Tag(s):