woensdag, 25. april 2018 - 12:06 Update: 25-04-2018 12:09

Opnieuw internationale politiecontrole No Surrender

Opnieuw internationale politiecontrole No Surrender
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Poppel

Gisteravond zijn opnieuw bij een internationale controle door de Belgische en Nederlandse politie in Poppel (gemeente Ravels, België) 45 leden van de Outlaw Motorcycle Gang (OMG) No Surrender gecontroleerd.

Een persoon werd aangehouden en er werden wederom wapens en drugs aangetroffen. De politie voerde de controle uit op de toegangswegen naar Poppel. Aan deze actie namen ruim 60 politiemensen deel, waaronder 10 Nederlandse agenten. Vorige week werd op dezelfde locaties soortgelijke controles uitgevoerd.

De actie vond plaats tussen van 19.00 en 22.00 uur op twee locaties. In totaal werden 45 personen staande gehouden die op weg waren naar het clubhuis ‘de Loungeclub’ aan de Tilburgseweg. Ook waren drie drugshonden bij de controleplaatsen aanwezig.

Een man werd aangehouden voor diverse openstaande signaleringen. Daarnaast werden 10 bekeuringen voor drugsbezit (cannabis) opgelegd. Verder waren vier No Surrenderleden in het bezit van een mes en een persoon had een boksbeugel bij zich. Ook reed een bestuurder onder invloed van drugs.

Aandacht

Door de verhoogde aandacht in Nederland voor motorclubs is het bekend dat Nederlandse en Duitse leden van No Surrender regelmatig uitwijken naar locaties van hun Belgische clubleden. Dat is de reden dat Belgische en Nederlandse politie nauw samenwerken in de controle en aanpak van deze motorclubs.

Normoverschrijdend

Leden van OMG’s zijn regelmatig in verband te brengen met georganiseerde criminaliteit die de samenleving ondermijnt en met normoverschrijdend gedrag. Zij maken zich schuldig aan ernstige (gewelds)misdrijven, zoals drugs- en wapenhandel, brandstichting, intimidatie, afpersing en fraude. Ook is sprake van onderlinge rivaliteit tussen OMG’s. Daarbij wordt grof geweld niet geschuwd. Dit tast de veiligheid van burgers en ondernemers aan.

Integrale aanpak

Politie, Openbaar Ministerie, lokaal bestuur, Belastingdienst, FIOD en Koninklijke Marechaussee hebben hier extra aandacht voor. Iedereen dient zich namelijk aan wet- en regelgeving te houden. Met bestuurlijke maatregelen, strafrechtelijke vervolging en het onderzoeken van mogelijkheden voor een civielrechtelijk verbod, wordt georganiseerde criminaliteit die de samenleving ondermijnt aangepakt en de schijnbare onaantastbaarheid van OMG’s doorbroken. De strategie behelst onder meer een strafrechtelijke aanpak bij misdrijven en delicten, zoals witwassen, handhaving in de publieke ruimte en het vergroten van de weerbaarheid van bestuur.