woensdag, 22. juni 2016 - 14:22 Update: 22-06-2016 14:33

ACM: overstap naar andere bank makkelijker met nummerbehoud

ACM: overstap naar andere bank makkelijker met nummerbehoud
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Om consumenten makkelijk te laten overstappen van de ene bank naar de andere pleit de Autoriteit Consument & Markt (ACM) er voor dat zij hun betaalrekeningnummer kunnen behouden. Dit meldt de ACM woensdag.

De mogelijkheid tot eenvoudig overstappen houdt banken scherp en er ontstaat meer concurrentie. Maar veel consumenten verwachten ‘gedoe’ als ze van bank veranderen en stappen daarom niet over. Behoud van het rekeningnummer beperkt de hoeveelheid ‘gedoe’ aanzienlijk.

Met het onderzoek ‘Portabiliteit van betaalrekeningnummers’ geeft ACM een nieuwe impuls aan de internationale discussie over het gemakkelijker wisselen van bank. ACM roept beleidsmakers in heel Europa op om meer onderzoek te doen naar de kosten én baten van nummerbehoud. Zelf heeft ACM alvast een methode ontwikkeld voor het berekenen van de baten en heeft die getest op Nederland.

Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter ACM: Consumenten spelen een belangrijke rol in het stimuleren van concurrentie. Ik zie nummerbehoud bij een bankoverstap als een belangrijk instrument om consumenten in beweging te krijgen. Europa zou hier zo snel mogelijk werk van moeten maken. Dit onderzoek is een belangrijke stap naar een goede, objectieve discussie over de kosten en baten van nummerbehoud.’

Methode om de baten per land te berekenen

In haar onderzoek heeft ACM een methode ontwikkeld waarmee elk land in Europa een zo compleet mogelijk beeld kan krijgen van de baten van nummerbehoud. Omdat de nationale betaalmarkten in Europa sterk kunnen verschillen, is volgens ACM per land een batenanalyse nodig. Daarom houdt de ontwikkelde methode rekening met lokale marktomstandigheden, bijvoorbeeld of er al veel technische innovatie is (FinTech).

De methode is getest op de betaalmarkt in Nederland. De directe baten voor Nederlandse consumenten en bedrijven liggen de komende tien jaar op ongeveer 400 miljoen euro. Het gaat dan vooral om de besparing op administratieve lasten. 

Nummerbehoud zal ook tot meer concurrentie tussen banken leiden, met als resultaat lagere tarieven voor alle consumenten en bedrijven en een betere dienstverlening. Deze indirecte baten zijn moeilijker te bepalen dan de directe baten. ACM heeft een deel van de indirecte baten kunnen berekenen. Deze liggen de komende tien jaar op ongeveer een half miljard euro.

Twee vormen van nummerbehoud die minder kosten

De totale kosten van nummerbehoud hangen sterk af van welke vorm in Europa ingevoerd gaat worden. Vaak wordt gedacht dat bij nummerbehoud iedereen eerst een nieuw rekeningnummer moet krijgen. Dat hoeft niet. ACM heeft twee vormen van nummerbehoud uitgewerkt die minder kosten omdat banken en andere marktpartijen in de betaalketen minder aanpassingen hoeven te doen. 

ACM geeft de voorkeur aan een vorm van nummerbehoud waarbij consumenten en bedrijven voortaan gaan betalen met een unieke alias, zoals een mobiel telefoonnummer of het nummer van de Kamer van Koophandel.

Verder onderzoek tijdig starten

Een eventuele introductie van nummerbehoud zal Europees moeten worden geregeld omdat Nederland onderdeel is van het Europese betalingssysteem. In 2019 wordt de Europese Richtlijn Betaalrekeningen (Payment Accounts Directive) geëvalueerd. Een nieuwe kosten-batenanalyse van nummerbehoud is daar een onderdeel van. 

ACM is kritisch op de kosten-batenanalyse die in 2013 is gedaan bij het invoeren van de richtlijn. De baten voor bedrijven zijn bijvoorbeeld niet meegenomen. Omdat het een ingewikkeld onderwerp is, vindt ACM dat verder onderzoek naar de kosten en baten tijdig moet worden gestart.

Categorie:
Provincie: