zaterdag, 12. mei 2018 - 14:19

Mkb-bedrijven niet klaar voor de nieuwe Europese privacywetgeving

Mkb-bedrijven niet klaar voor de nieuwe Europese privacywetgeving
Foto: freeimages.com
Den Haag

Meer dan zeven op de tien mkb-bedrijven zijn niet klaar met de maatregelen voor de nieuwe Europese privacywetgeving waar ze over een maand aan moeten voldoen. Dat blijkt uit een peiling van MKB Servicedesk onder 2800 bedrijven.

Opvallend is volgens MKB-Nederland dat ruim 77 procent van de ondervraagde ondernemers de voorlichting door de overheid slecht tot zelfs heel slecht noemt.

Privacywetgeving uiterst complex

MKB-Nederland vindt de uitkomsten zorgelijk, maar ook niet verrassend. Directeur Leendert-Jan Visser: ‘We horen van veel ondernemers die met de handen in het haar zitten, niet weten waar ze moeten beginnen en door de bomen het bos niet meer zien. Het is uiterst complexe wetgeving, vooral bedoeld om potentiële risico’s bij grote datareuzen dicht te regelen. Het grote probleem is dat daarbij geen rekening is gehouden met het midden- en kleinbedrijf. Het gevoel voor proportionaliteit in deze wet ontbreekt, waardoor het mkb er dus slecht mee uit de voeten kan en dat zie je terug in deze enquêteresultaten.’

Autoriteit Persoonsgegevens moet helpen in plaats van handhaven

Volgens Visser is de  mkb-ondernemer het meest geholpen met maatwerk: op zijn onderneming/branche toegesneden informatie die hem ontzorgt en instrumenten aanreikt die hij vandaag kan inzetten om morgen compliant te zijn. ‘Daar zou de overheid in moeten investeren. De Autoriteit Persoonsgegevens moet zich wat ons betreft de komende tijd vooral richten op hulp in plaats van handhaving. Zorg voor een zachte landing van deze wet in het mkb.’

AVG vraagt ook van mkb maatregelen

Vanaf 25 mei aanstaande vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. In alle Europese lidstaten gaat dan dezelfde privacywetgeving gelden. Voor het verwerken van persoonsgegevens zoals klant- en medewerkersgegevens gaan dan strengere normen gelden en worden er meer verantwoordelijkheden neergelegd bij bedrijven. Deze wet geldt voor alle organisaties, van zzp tot multinational en sportverenigingen. Ook het mkb zal dus maatregelen moeten nemen.

Bij kleinere bedrijven privacywet nog onbekend

Hoewel er ten opzichte van een peiling vorig jaar een duidelijke stijging is in het aantal bedrijven dat zich bewust is van de nieuwe wetgeving en maatregelen (gaat) nemen, heeft 70 procent dus nog geen concrete maatregelen genomen. Meer dan de helft van het mkb heeft al wel maatregelen genomen of gaat dat binnenkort doen. Bedrijven in de zakelijke dienstverlening, vorig jaar in de peiling van de MKB Servicedesk nog het slechtst op de hoogte van de nieuwe wet, zijn nu het best van alle branches geïnformeerd. Qua bedrijfsomvang valt verder op dat bij 38 procent van de kleinere mkb- bedrijven (1-5 werknemers) de AVG nog onbekend is.