woensdag, 26. mei 2021 - 10:38

Cybercriminaliteit stijgt in Groningen met 86,4%

team cybercrime
Foto: Politie
Groningen

In de eerste vier maanden van dit jaar werden in Groningen bijna twee keer zoveel meldingen gedaan van cybercrime als tijdens dezelfde periode in 2020 (+86,4%). Ten opzichte van 2019 is het aantal meldingen van online misdrijven zoals phishing of whatsapp-fraude zelfs verdrievoudigd. Dit en meer blijkt uit onderzoek van VPNGids.nl naar de meest recente politiecijfers op het gebied van cybercrime.

Van januari tot en met april van dit jaar werden er in totaal 233 cybercrimemeldingen gedaan door Groningers. In iedere Groningse gemeente vielen slachtoffers van internetcriminaliteit. Bijna de helft van alle Groningse cybercrimeslachtoffers woont in de gemeente Groningen (108 meldingen). Vanuit Het Hogeland kwamen daarna de meeste meldingen (22). 

Toename cybercrime in alle Groningse gemeenten

Vergeleken met vorig jaar was er in iedere Groningse gemeente sprake van een toename van internetcriminaliteit. De sterkste stijging was te zien in Groningen: van 68 naar 108 meldingen. Ook in het Hogeland was een sterke toename van 2 naar 22 meldingen. 

Landelijke toename van 78,1%

In heel Nederland werden in de eerste vier maanden van dit jaar 5.043 meldingen gedaan van cybercrime. Dit zijn 78,1% meer incidenten dan tijdens dezelfde periode in 2020. Ten opzichte van 2019 is zelfs een verviervoudiging te zien. 

Cybercriminaliteit verspreidt zich verder over Nederland

Cybercriminaliteit verspreidt zich steeds verder door Nederland. Waar twee jaar geleden in de eerste vier maanden nog in 109 gemeenten geen meldingen waren van internetcriminaliteit, is dit beeld in 2021 geheel anders. Dit jaar zijn er nog slechts negen gemeenten zonder meldingen van digitale misdrijven

Categorie:
Provincie: