donderdag, 30. maart 2023 - 13:51

Steeds meer telecommunicatie- en computerdiensten uit India

Servicecenter India
Foto: PX
Den Haag

Nederlandse bedrijven importeerden in 2022 voor 2,5 miljard euro aan telecommunicatie- en computerdiensten uit India. Dat was ruim 10 procent van de totale import van deze diensten. Daarmee was India voor Nederland de vierde grootste leverancier van dit type diensten. Dit blijkt uit voorlopige cijfers over de dienstenhandel en de nieuwste Internationaliseringsmonitor van het CBS over de handelsrelatie met India.

Telecommunicatie- en computerdiensten omvatten alle telecommunicatie-, computer- en informatiediensten exclusief vergoedingen voor licenties op de reproductie of distributie van software. India heeft zich gespecialiseerd in dienstverlening op dit terrein. Nederland importeert relatief veel van deze diensten uit India. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bedrijven die software laten ontwikkelen in India of die technische ondersteuning op het gebied van hardware en software inkopen. 

India is na de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Ierland de vierde grootste leverancier van telecommunicatie- en computerdiensten. Het belang van India in de totale Nederlandse import van dit type diensten is gegroeid van 4,4 procent in 2014 naar 10,3 procent in 2022. Deze import uit India bestond voor 89 procent uit computerdiensten, voor 10 procent uit informatiediensten en voor 1 procent uit telecommunicatiediensten.

Telecommunicatie- en computerdiensten sinds 2022 de belangrijkste importcategorie uit India

Nederland importeert uit India ook zakelijke diensten, zoals professionele, managementadvies- en technische diensten. Bijna 43 procent van de totale dienstenwaarde die Nederland uit India importeerde bestond in 2022 uit zakelijke diensten en ruim 50 procent uit telecommunicatie- en computerdiensten. Tot en met 2021 waren de zakelijke diensten de grootste categorie voor de dienstenimport uit India. De telecommunicatie- en computerdiensten groeiden sinds 2015 fors, terwijl de zakelijke diensten na 2018 enkele jaren krompen. In 2022 groeiden beide dienstensoorten weer ten opzichte van 2021. Die groei van de import van zakelijke diensten was echter aanzienlijk kleiner (14 procent) dan die van telecommunicatie- en computerdiensten (35 procent).

Categorie:
Provincie:
Tag(s):