vrijdag, 4. december 2015 - 13:12 Update: 04-12-2015 20:55

AFM: Deel herbeoordeling derivaten door banken moet opnieuw

Banken maken weer fouten met rentederivaten
Foto: Archief EHF
Amsterdam

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft geconstateerd dat herbeoordelingen van rentederivatendossiers bij de zes betrokken banken onjuistheden en onvolledigheden bevatten. Conclusie op dit moment is dat het proces van herbeoordelingen niet per 31 december 2015 door de banken kan worden afgesloten.

Een substantieel deel van de herbeoordelingen zal opnieuw moeten plaatsvinden omdat de banken het wettelijk kader onvoldoende hebben toegepast. De AFM heeft daarnaast tekortkomingen geconstateerd bij de eigen toetsing van de herbeoordelingen en heeft inmiddels maatregelen genomen om dit toetsingsproces te verbeteren. De AFM betreurt de vertraging in het proces van herbeoordelingen. De AFM zal op korte termijn met elke bank afspraken maken over noodzakelijke vervolgactiviteiten. Dit heeft de AFM in een brief aan de minister van Financiën laten weten.

De AFM heeft op een aantal fronten maatregelen genomen om de herbeoordeling door de banken en ook haar eigen toetsingsproces te verbeteren. Zo is een Taskforce Rentederivaten onder leiding van het bestuur van AFM opgericht per november 2015. Hiermee is alle benodigde extra capaciteit en kennis vrijgemaakt binnen AFM om het huidige toetsingsproces te verbeteren, tot verdere duiding van de bevindingen te komen en oplossingsrichtingen te formuleren.

De AFM zal met elke van de zes banken afzonderlijk afspraken maken over de nieuwe wijze van herbeoordeling - alsmede over de herbeoordeling van de voor 1 april 2014 beëindigde contracten (zogenoemde ‘oude gevallen’), het te hanteren toetsingskader en de periode waarbinnen het proces van de nieuwe herbeoordelingen moet zijn afgerond.

Categorie: