dinsdag, 16. februari 2016 - 10:10

Asielinstroom stabiel maar hoog

Asielinstroom stabiel maar hoog
Foto: Archief FBF
Den Haag

De afgelopen week bedroeg de asielinstroom opnieuw 700. Daarmee is de totale asielinstroom nu al enkele weken stabiel op hetzelfde niveau.

Dat maakt het Ministerie van Veiligheid en Justitie dinsdag bekend. Afgezet tegen de instroom in dezelfde periode in 2015, is er niettemin sprake van een relatief hoge instroom. De asielinstroom bestaat uit eerste aanvragen, herhaalde aanvragen en nareizigers, oftewel gezinsleden van asielstatushouders.

Asielzoekers kunnen in Nederland asiel krijgen als zij bescherming nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze in hun eigen land worden vervolgd vanwege hun geloof of afkomst. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt of een asielzoeker bescherming nodig heeft. Voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) gelden speciale regels. Vreemdelingen met een asielvergunning krijgen hulp van de gemeente bij het vinden van woonruimte.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: