dinsdag, 19. april 2016 - 9:11 Update: 19-04-2016 9:33

Aanpak adresfraude blijkt te werken

Aanpak adresfraude blijkt te werken
Foto: Archief EHF
Den Haag

De overheid blijft de komende jaren actief adres(gerelateerde)fraude bestrijden. Dat gebeurde bij wijze van proef al sinds 2015 in het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Dankzij deze proef werden ruim 12 duizend adressen bezocht en in bijna 5 duizend gevallen werd een foutief opgegeven adres geconstateerd.

Al deze gevallen tezamen bespaart de schatkist naar schatting maximaal 14 miljoen euro aan onterecht verstrekte uitkeringen, toeslagen of oninbare boetes en belastingen. Deze aanpak wordt in ieder geval de komende 8 jaar voortgezet en uitgebreid naar meer gemeenten. Dat schrijft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken vandaag aan de Tweede Kamer.

De aanpak van fraude is niet alleen goed voor de schatkist. "Actief tegengaan van adresfraude geeft ook een duidelijk signaal dat de overheid dat niet accepteert”, aldus minister Plasterk. “Zo zagen we voorheen veel jonge studenten die zich als uitwonend inschrijven om meer studiefinanciering te ontvangen, terwijl ze gewoon thuis wonen. Dit is een van de eerste zelfstandige daden van een jongvolwassen persoon is en die is dan meteen frauduleus. En nu zie je vaker dat vaders  zich kort na de geboorte van hun kind uitschrijven bij de partner, zodat deze partner allerlei alleenstaande ouder kortingen krijgt. We moeten laten zien dat dit niet kan en ook niet loont."  Daarnaast is ook sprake van andere maatschappelijke effecten zoals de preventieve werking die hiervan uitgaat, minder problemen als gevolg van overbewoning en onderverhuur, maar ook het aanpakken van criminele activiteiten en ondermijning van de samenleving of juist onderkenning van schrijnende gevallen waar hulpverlening nodig is.

Categorie:
Provincie: