donderdag, 19. mei 2016 - 9:43 Update: 19-05-2016 9:46

Amsterdam maakt miljoenen vrij voor investeringen in de stad

Amsterdam maakt miljoenen vrij voor investeringen in de stad
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

Amsterdam trekt 64 miljoen uit voor achterstallig onderhoud in de stad en investeringen in wonen in ontwikkelbuurten, met name buiten de ring en in Noord. 10 miljoen daarvan is voor de inzet van Amsterdammers met een achterstand tot de arbeidsmarkt om hen zo een kans te bieden.

Dat blijkt uit de Voorjaarsnota 2016 die het college van B en W donderdag presenteert. Daarnaast investeert de stad om asielzoekers snel aan het werk te krijgen, in internationaal onderwijs en in sportvoorzieningen. Ook trekt het stadsbestuur jaarlijks extra geld uit om haar financiële organisatie en de belastingdienst sterker te maken. Verder zet Amsterdam jaarlijks 10 miljoen extra in om de stad schoon te houden.

Wethouder Udo Kock (Financiën) heeft vanochtend de voorjaarsnota aangeboden aan de gemeenteraad. De stad blijft groeien en staat voor uitdagingen, waar het college op wil inspelen. Omdat de financiële ruimte beperkt is, heeft Amsterdam keuzes moeten maken en prioriteit gelegd bij stad in balans, een schone stad met een verzorgd onderhoudsniveau, actieve opvang van asielzoekers en het op orde brengen van de financiën. 

Daarmee maakt het aanvullende coalitieakkoord ‘Amsterdam blijft van iedereen’ een integraal onderdeel uit van deze voorjaarsnota. Daarnaast zet het college de ambitieuze agenda door zoals vastgelegd in het coalitieakkoord ‘Amsterdam is van iedereen’ uit 2014, met als hoofdlijnen onderwijs, armoedebestrijding, wonen, vernieuwing erfpacht en lastenverlaging.

Wethouder Kock (Financiën): ‘'Ondanks de beperkte financiële ruimte en de al ambitieuze agenda, zijn we erin geslaagd extra te investeren in de stad, met de focus op schoon en een verzorgd onderhoudsniveau. De financiën brengen we op orde door de begroting op te schonen en te investeren in de financiële organisatie en de Amsterdamse belastingdienst. “

Extra investeringen

Het college zet krachtig in op een schone en verzorgde stad en zet daarom 40 miljoen extra in t/m 2018 voor groot en duurzaam onderhoud van de openbare ruimte in buurten. Het gaat om het wegwerken van achterstallig onderhoud bij wegen, straten, pleinen, fietspaden, stoepen, kademuren, bruggen en groen. 

Het geld gaat vooral naar buurten buiten de ring en in Noord, waar flinke achterstanden zijn. De dekking van de 40 miljoen komt uit het vereveningsfonds. Het onderhoud gaat in nauwe samenhang met de investeringen voor 14 miljoen in woningen en de woonomgeving van de ontwikkelbuurten.

Vanaf volgend jaar gaat er 10 miljoen extra per jaar naar het schoonhouden van de straten van de stad en het sneller schoonmaken na evenementen. Hiervoor worden ook Amsterdammers met een achterstand op de arbeidsmarkt ingezet. Ze gaan een werkbrigade vormen om de stad op te knappen. Hiervoor wordt 10 miljoen ingezet.

Categorie:
Provincie: