vrijdag, 1. juli 2016 - 15:20 Update: 01-07-2016 16:01

Modelmatig taxeren bij hypotheekverstrekking onverantwoord

Modelmatig taxeren bij hypotheekverstrekking onverantwoord
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Brancheorganisatie VBO Makelaar vindt louter modelmatig taxeren bij hypotheekverstrekking onverantwoord. Zij waarschuwen dat het besluit van minister Dijsselbloem van Financiën om bij hypotheekverstrekking modelmatig taxeren toe te staan tot een Loan to Value (LTV) ratio van 90% van de koopsom grote problemen voor zowel consumenten als banken kan opleveren. Wanneer deze AMvB wordt toegevoegd aan de implementatiewet Mortgage Credit Directive (MCD), dan druist dit in tegen de strikte vereisten van dwingende Europese wetgeving zoals diezelfde MCD.

Ook de internationaal erkende normen voor taxeren en de niet-bindende voorschriften die door de taxatiebranche zelf zijn opgesteld wijzen puur modelmatig waarderen voor hypotheekverstrekking af. Niet alleen de MCD maar ook de Capital Requirements Regulation (CRD) verplichten de kredietgever een onafhankelijk taxateur en betrouwbare normen te gebruiken voor de waardering van de waardebepaling van onroerend goed tegen of onder de marktwaarde. Alle Europese lidstaten zijn verplicht om betrouwbare normen voor taxeren te ontwikkelen die voldoen aan de internationale standaarden, zoals die van TEGoVA, RICS en IVSC. Alle drie deze instellingen wijzen gebruik van modelmatig waarderen zonder menselijk nazien of woninginspectie af.

Hans van der Ploeg, directeur VBO Makelaar: "Met deze AMvB is de kans te groot dat de hypothecaire lening die aan de consument wordt verstrekt, niet aansluit op de werkelijke waarde van de woning. Niet voor niets wordt een modelmatig waardering voor NHG niet geaccepteerd. Het valt te loven dat de Tweede Kamer en de minister de consument niet onnodig op kosten wil jagen. Maar hier wordt niet naar de lange termijn gekeken, men wil hier te snel door de bocht. De consument wordt op deze manier niet beschermd tegen onverantwoorde uitgaven en kan door deze onvoldoende uitgedachte AMvB onnodig 'onder water' komen te staan."

Niet voor niets worden taxaties en modelmatig waarderen op Europees niveau ingekaderd. Zo bleek uit onderzoek van de Ierse Centrale Bank dat de enorme huizenbubbel tijdens de kredietcrisis voor een belangrijk deel te wijten was aan de inzet van louter modelmatig waarderen voor hypotheekverstrekking. Naast dwingende regels en regels die de branche zelf stelt én handhaaft, zijn er ook niet-bindende voorschriften. De good practices van de Europese Bankautoriteit en Financial Stability Board stellen dat de correcte waarde van onroerend goed moet worden vastgesteld als er gebruik wordt gemaakt van LTV. Ook moet voor een solide taxatie van een onderpand altijd inspectie van dit onderpand ter plekke worden uitgevoerd.

 

Categorie: