dinsdag, 5. juli 2016 - 21:40 Update: 05-07-2016 21:49

Minister Ploumen: verstandig voorstel Commissie over handelsverdrag met Canada

Minister Ploumen: verstandig voorstel Commissie over handelsverdrag met Canada
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vindt het verstandig dat de Europese Commissie in haar voorstel het handelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA) als een zogenaamd gemengd akkoord heeft gekwalificeerd. Daardoor krijgen ook de Eerste en Tweede Kamer beslissingsbevoegdheid al dan niet akkoord te gaan met CETA.

Minister Ploumen: ‘Dit akkoord moet gaan werken voor alle mensen in de EU, dus ook voor de Nederlandse burgers. Het is niet meer dan logisch dat het Nederlandse parlement ook een oordeel kan uitspreken.’ De Commissie liet vorige week nog weten dat een eigen juridische analyse erop wees dat een voorstel voor een EU-akkoord, dat enkel goedkeuring van het Europees Parlement zou behoeven, ook tot de opties behoorde.

De minister heeft de afgelopen jaren bij herhaling aangegeven dat CETA in haar ogen een gemengd akkoord is. Indirect speelde en speelt de Tweede Kamer altijd een rol, doordat de Kamer geraadpleegd wordt bij de voorbereidingen van de Nederlandse positie in de Raad van Ministers van de Europese Unie. Maar nu wordt daar formele parlementaire goedkeuring aan toegevoegd.

De Europese Commissie en Canada hebben eind 2014 na een periode van vijf jaar onderhandelen een overeenkomst bereikt over CETA. Eind februari 2016 is het juridisch gereviseerde resultaat openbaar gemaakt. CETA bevat afspraken over de handel in goederen, diensten en investeringen en bevat bepalingen over onder meer verlaging importtarieven oorsprongsregels, douaneprocedures, intellectueel eigendom en aanbestedingen. Nederland, een handelsland bij uitstek, heeft door onder meer zijn open markt en de positie als Gateway to Europe veel te winnen bij het akkoord. Verder is in CETA onder meer de nieuwe EU-inzet opgenomen op het gebied van investeringsbescherming (ICS), is de bescherming van publieke diensten gewaarborgd en blijven EU-standaarden op gebieden als voedselveiligheid en het milieu intact. Samen met enkele EU collega’s heeft minister Ploumen daar sterk op aangedrongen. ‘CETA is daardoor een eerlijk en duurzaam handelsverdrag.’

Canada is een belangrijke economische partner van Nederland. In 2014 bedroeg de uitvoer naar dit land ruwweg 2,5 miljard euro, terwijl voor ongeveer 1,3 miljard euro werd geïmporteerd. Het wegvallen van tarieven zal Europese bedrijven minimaal een half miljard (525 miljoen) euro op jaarbasis schelen. Tien procent daarvan, ongeveer 50 miljoen, zal de landbouwsector ten goede komen.