vrijdag, 29. juli 2016 - 11:46 Update: 29-07-2016 20:19

NVM: Markt recreatiewoningen is herstellende

Verkoop recreatiewoningen maakt sterke come-back
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Nieuwegein

Na jaren van prijsdaling, is de markt voor recreatiewoningen in Nederland zich sterk aan het herstellen. Dit meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (NVM) vrijdag.

Het aantal transacties van recreatiewoningen is vorig jaar bijna verdubbeld ten opzichte van 2014: van 1.750 naar 3.130 transacties. Ook de prijzen zijn gestegen en dat zal de komende jaren zo blijven. Consumenten geven bij een recreatiewoning de voorkeur aan nieuwbouw. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek dat Bureau Stedelijke Planning voor de NVM heeft uitgevoerd.

In de periode 2005-2015 lag het gemiddeld aantal verkochte recreatiewoningen op 1.850 per jaar. Het afgelopen jaar was met ruim 3.100 transacties het hoogtepunt van alle jaren sinds 2004, het eerste jaar waarvoor deze data beschikbaar zijn.  En daarmee ook hoger dan het aantal verkopen voor de start van de crisis. 

De gemiddelde transactieprijs is, na een periode van prijsdalingen, in 2015 gaan stijgen: met 8% ten opzichte van 2014. De NVM verwacht dat de gemiddelde transactieprijs voor recreatiewoningen de komende jaren verder gaat stijgen; in 2016 tussen de 5 en 10%. 

Consumenten gaan vooral voor nieuwbouw

De NVM constateert dat het herstel vooral merkbaar is in de gebieden waar de markt voor recreatiewoningen al relatief goed was. Het aantal transacties is in het bijzonder zeer sterk gestegen in de regio’s Veluwe / Utrechtse Heuvelrug, de kust van Noord-Holland en in Zeeland. Daar is ook de gemiddelde transactieprijs gestegen. 

In de zwakkere  marktgebieden is de prijs verder gedaald, ondanks het feit dat ook daar het aantal transacties is toegenomen, aldus het onderzoeksrapport. “Net als op de reguliere koopwoningmarkt zijn de regionale verschillen dus groot”, zegt NVM-woordvoerder Roeland Kimman.

Een verdere tweedeling op de recreatiewoningmarkt zit tussen het nieuwe en luxe aanbod, en het verouderde aanbod. De vraag richt zich meer en meer op het luxe segment, terwijl het oude aanbod verder in de problemen komt. De onderzoekers verwachten dat de oude voorraad verder in prijs zal dalen. 

De oude voorraad in aantrekkelijke gebieden is overigens wel kansrijk voor herontwikkeling. Voor het overige deel rest sloop, of verhuur aan andere doelgroepen, zoals seizoenarbeiders en statushouders en dergelijke. 

Categorie:
Provincie: