vrijdag, 16. september 2016 - 10:30 Update: 16-09-2016 10:31

'Sputterende wereldeconomie raakt nu ook Nederland'

Sputterende wereldeconomie raakt nu ook Nederland
Foto: Archief FBF
Utrecht

Sputterende wereldeconomie raakt nu ook Nederland

De inzakkende groei van de wereldeconomie raakt nu ook ons land. Dit jaar groeit de Nederlandse economie naar verwachting nog met 1¾ procent. Volgend jaar zal de groei in ons land licht vertragen en uitkomen op 1½ procent. Dit is vooral het gevolg van de effecten van een mogelijke aanstaande Brexit en een lagere groei in China en de VS. De Nederlandse economie zal dan ook meer dan in voorgaande jaren op eigen benen moeten staan. Dat schrijven economen van de Rabobank in hun vandaag verschenen Economisch Kwartaalbericht.

De verwachte terugval van de groei van met name het Verenigd Koninkrijk en de VS raakt onze exportsector relatief hard. Hans Stegeman, hoofdeconoom Nederland van de Rabobank: “Het Verenigd Koninkrijk en de VS behoren tot onze belangrijkste handelspartners, dus dat verklaart veel. Bedroeg de groei van het uitvoervolume in 2015 nog 5 procent, dit en volgend jaar valt deze terug tot slechts 2¾ procent. Dat de waarde van de euro ten opzichte van vooral het pond een stuk hoger ligt dan in voorgaande jaren helpt ook niet echt.” 
  
Volgens de Rabobank-econoom zien de binnenlandse ontwikkelingen er hiermee vergeleken vooralsnog goed uit. “Dit jaar dragen de private consumptie en de private investeringen fors bij aan de groei. Volgend jaar zal de consumptie waarschijnlijk nog wat harder groeien. De huidige lage inflatie is goed voor onze koopkracht.” 
  
De lage inflatie is op korte termijn voordelig voor de consument, maar voor de economie is het geen goed voorteken. Stegeman: “Een lang laag blijvende inflatie duidt erop dat de Nederlandse economie, maar ook die van de eurozone als geheel, nog steeds kampt met structurele problemen. Nog steeds hoge huishoudschulden en bedrijven die relatief weinig investeren helpen de economie niet structureel vooruit. Voor dit jaar gaan wij uit van een gemiddelde inflatie van nul procent. In 2017 loopt die licht op naar 1 procent. Hoewel wij dus geen scenario verwachten van deflatie blijft het inflatietempo laag en ruim onder de inflatiedoelstelling van de Europese Centrale Bank van 2 procent.” 

Werkloosheid daalt verder 

Positief is dat de werkloosheid in ons land nog steeds daalt, zij het volgend jaar iets minder hard dan dit jaar. Stegeman: “We verwachten dat de toename van de werkgelegenheid in lijn met de beperktere economische groei in 2017 wat lager zal zijn dan dit jaar. Ook voorzien we dat het arbeidsaanbod toeneemt doordat mensen weer kansen zien op de arbeidsmarkt. Beide effecten matigen de daling van de werkloosheid, die naar verwachting in de loop van 2017 stagneert. Verder herstel van de arbeidsmarkt is hard nodig, zeker voor de groep langdurig werklozen. Sinds de crisis is het aantal langdurig werklozen sterk gestegen. Vooral de oudere groep werkenden, tussen de 45 en 75 jaar, heeft harde klappen gekregen na de crisis. Terwijl het aantal langdurig werklozen tussen de 25 en 45 de afgelopen twee jaar sterk is gedaald, blijft de groep 45-75 steken op een veel hoger niveau dan voor de crisis. Deels komt dit door beleidsmaatregelen als het verhogen van de AOW-leeftijd.”

Mondiale groei houdt niet over 

Met om en nabij de 3 procent houdt de groei van de wereldeconomie niet over. Stegeman: “De kans op tegenvallers is groter dan die op meevallers. Dit komt onder meer door geopolitieke spanningen rondom de Zuid-Chinese zee, de komende presidentsverkiezingen in de VS, onrust in het Midden-Oosten, onduidelijkheid rondom het Brexit-traject, de vluchtelingencrisis in Europa en de wereldwijd groeiende twijfel over de effectiviteit van het huidige, onconventionele monetaire beleid zonder duidelijke exit-strategie. Tegelijkertijd is er weinig reden om aan te nemen dat beleidsmakers op korte termijn het heft in handen zullen nemen om de economische groei aan te jagen en deze risico’s in te dammen. Komende verkiezingen in onder meer de VS en verschillende landen in de eurozone verkleinen immers de kans op effectief beleid.” 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):