zaterdag, 24. september 2016 - 17:43 Update: 24-09-2016 17:44

Reuring op de beurs door Amerikaanse Presidentsverkiezing

Reuring op de beurs door Amerikaanse Presidentsverkiezing
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

Het herstel van het beleggersvertrouwen zet verder door en zit nu weer op het niveau van november 2015.

De stand in september staat op 136 t.o.v. 130 in augustus. De stijging wordt vooral veroorzaakt door de waardestijging van de eigen beleggingsportefeuille. De laatste drie maanden signaleerde 55% van de beleggers een waardegroei. Ook ten aanzien van de economische situatie in Nederland zien beleggers een positieve tendens: ruim de helft van de beleggers verwacht een verbetering. De presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten gaan volgens de beleggers de meeste reuring teweegbrengen op de beurs, gevolgd door een mogelijke toekomstige rentewijziging in de VS.

Beleggers zijn duidelijk positiever over de economische situatie in Nederland voor de komende drie maanden. 52% van de beleggers verwacht een verbetering. Daarentegen zijn zij wat voorzichtiger voor wat betreft hun eigen financiële situatie. Beleggers verwachten in ieder geval minder snel een verslechtering in vergelijking met een maand geleden. De verwachtingen ten aanzien van de AEX zijn in vergelijking met augustus onveranderd. In juni hebben beleggers een juiste inschatting gegeven van de stand van de AEX in september (inschatting: 442, AEX 15 september: 441). Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “De drempels om te beleggen in zowel risicovolle als minder risicovolle sectoren en obligaties worden steeds kleiner. Zo daalde het percentage beleggers dat het een slechte tijd vindt om te beleggen ten opzichte van augustus van 27% naar 22%.”

Meer bewust belggen

De meeste beleggers beleggen nog steeds zelf. Toch is het aantal zelfbeleggers ten opzichte van juli afgenomen, terwijl het beleggen in beheer juist is toegenomen. Het aandeel defensieve, neutrale en offensieve beleggers, blijft ten opzichte van de vorige maand, gelijk. Het percentage beleggers dat verwacht minder risicovol te gaan beleggen is ten opzichte van twee maanden geleden afgenomen. In die zin is men minder defensief geworden. In vergelijking met augustus is er behoorlijke daling in het aandeel beleggers dat zonder concreet doel belegt. Men lijkt er meer bewust mee bezig. Voor bijna één op de drie beleggers is aanvulling van het toekomstig inkomen het belangrijkste doel.

Verkiezingen VS en Prinsjesdag

Beleggers verwachten dat voornamelijk gebeurtenissen in de Verenigde Staten de komende maanden invloed zullen hebben op de beurs. De presidentsverkiezing in de Verenigde Staten gaan volgens de beleggers de komende maanden de meeste reuring brengen op de beurs (30%), gevolgd door een mogelijke rentewijziging in de VS (23%). Verder zijn beleggers van mening dat de terroristische dreiging (14%) en de situatie in het Midden-Oosten (10%) van invloed kunnen zijn. Bij een toename van de koopkracht na Prinsjesdag zegt men naast sparen meer te gaan beleggen. Bovendien wil in dat geval men meer aflossen aan leningen. Bij een afname van de koopkracht geven beleggers vooral aan minder uit te gaan geven en minder te gaan sparen, ook het beleggingsgedrag minder snel wordt aangepast.

Weinig beweeglijke beurs zorgt voor rust

In juli en augustus was er weinig beweging op de beurs. Ruim de helft van de beleggers (54%) vindt dat wel prima, het gaf hen ook wat rust. Een klein deel van de beleggers (20%) vindt dat maar saai en wil liever wat meer actie. De rustige beurs van afgelopen zomer was eveneens van invloed op het aantal transacties op de beurs. Eén op de drie beleggers heeft in deze periode minder transacties gedaan dan gebruikelijk.